İş Akış Şemaları

Personel Birimi İş Akışları

Maaş-Tahakkuk Birimi İş Akışları

Öğrenci İşleri Birimi İş Akışları

Taşınır Kayıt Birimi İş Akışları


  • Enstitümüz resmi tatillere denk gelmemek üzere her hafta çarşamba günü yönetim kurulu yapılmaktadır.

    Çarşamba günü yapılan yönetim kuruluna alınacak evrağın en geç aynı haftanın pazartesi günü mesai bitimine kadar enstitüye ulaştırılması gerekmektedir.

  • (zorunlu)

  • Font Boyutunu Değiştir
    Kontrast