Kalite Komisyonu

KALİTE KOMİSYONU

DEÜ Kalite Komisyonu web sayfası: http://kalite.deu.edu.tr/

 

Üniversite Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları;

1- Üniversitenin Stratejik Planı ve hedefleri doğrultusunda, birimin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile
ilgili birim iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak,
2- Birim Kalite Komisyonunun kararlarını ilgili birimde duyurmak, uygulamalarına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
3- Birim İç Değerlendirme Raporunu hazırlamak,
4- Bu yönerge ve Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerekli diğer çalışmaları yürütmektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Asuman ALTAY Başkan
Enst. Sek. Bülent KOTLUK Üye
Doç. Dr. Levent YILMAZ Yedek Üye
Şef Sercan DEMİROGLARI Yedek Üye

  • Enstitümüz resmi tatillere denk gelmemek üzere her hafta çarşamba günü yönetim kurulu yapılmaktadır.

    Çarşamba günü yapılan yönetim kuruluna alınacak evrağın en geç aynı haftanın pazartesi günü mesai bitimine kadar enstitüye ulaştırılması gerekmektedir.

  • (zorunlu)

  • Font Boyutunu Değiştir
    Kontrast