Yatay Geçiş

YATAY GEÇIŞ

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Genel Bilgi

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler her yarıyıl başında Enstitüsü web sayfasında ilan edilen kontenjanlar için istenen belgelerle birlikte bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne müracaat ederler. Yatay geçiş koşullarını sağlayan adayların öğrencilik kayıtları, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır. Koşulları sağlamayanların veya eksik belgesi bulunanların müracaatları dikkate alınmaz.

Yatay geçiş ile ilgili detaylı bilgi için SBE Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları Madde 8 incelenmelidir.

Yatay geçiş kontenjanı olan programlar için tıklayınız.

Tezli yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresinin son bir yılında; doktora programlarında ise normal öğrenim süresinin son iki yılında yatay geçiş yapılamaz

Başvuru

Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, derslere kayıt süresi içinde (26-29 Ağustos 2019) başvuru formu (indirmek için tıklayınız) ve ekinde aşağıda belirtilen gerekli belgelerle birlikte Enstitüye başvurmaları gerekmektedir:

a) Yatay geçiş başvurusu sırasında kayıtlı olduğu diğer programda almış olduğu dersler, içerikleri ve not döküm belgesi,

b) Yüksek lisans öğrencilerinin lisans, doktora öğrencilerinin ise lisans ve yüksek lisans programlarına ait diplomaları ve diploma ekleri (diploma eki yok ise not döküm belgeleri),

c) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan disiplin durumunu gösterir belge,

ç) Yatay geçiş yapılmak istenen programın ALES, GRE ve GMAT puan şartını sağladığını gösterir sınav sonuç belgesi,

d) Biri öğretim üyesi tarafından verilmiş olmak üzere en az iki referans mektubu,

e) DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen dil puanlarını sağladığını gösteren yabancı dil belgesi.

f) 2 Adet fotoğraf.

g) Adli Sicil Belgesi


  • Enstitümüz resmi tatillere denk gelmemek üzere her hafta çarşamba günü yönetim kurulu yapılmaktadır.

    Çarşamba günü yapılan yönetim kuruluna alınacak evrağın en geç aynı haftanın pazartesi günü mesai bitimine kadar enstitüye ulaştırılması gerekmektedir.

  • (zorunlu)

  • Font Boyutunu Değiştir
    Kontrast