Tarihçe

ENSTİTÜMÜZ
Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde, “sosyal bilimler alanında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapmak” amacıyla 1982 yılında kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üniversitemizin kuruluşundan bu yana hizmet veren akademik birimlerden biridir.

Çağın gereklerine uygun eğitim koşulları, güçlü akademik kadrosu, zengin çeşitlilikte lisansüstü programlarıyla Enstitümüz “kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu, çağdaş bilgi birikimi ile donatılmış, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini” hedeflemektedir. Bu bağlamda Enstitümüz, öğretime başladığı günden bugüne 4860 bilim uzmanı ve 1025 bilim doktoru mezun ederek kamu kuruluşları ve özel sektöre çok değerli uzmanlar ve üniversitelere bilim insanları kazandırmıştır. Enstitümüz, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Denizcilik, Hukuk, İlahiyat, Edebiyat ve Turizm Fakültelerinin ilgili bölümlerinden oluşan 36 Anabilim dalında 63 tezli yüksek lisans, 42 tezsiz yüksek lisans, 5 uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve 26 doktora programı olmak üzere toplam 136 programda, 5 bin 881 öğrencisine lisansüstü eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri yanı sıra araştırma, inceleme, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri bilimsel faaliyetlerin de gerçekleştirildiği Enstitümüzde tüm bu faaliyetlere 405 öğretim üyesi ve Enstitümüz bünyesindeki 2 akademik personel katkı sağlamaktadır. İdari hizmetler ise 24 personelimiz tarafından özveriyle yürütülmektedir.

Enstitümüz ulusal ve uluslararası tanınırlık ve etkinliğimizi artıran Farabi, Mevlana ve Erasmus+ değişim programlarına dahildir. Erasmus+ kapsamında 12’si Enstitümüzce imzalanan toplam 73 ikili anlaşma çerçevesinde öğrencilerine ve akademisyenlerine Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin yüksek öğretim kurumlarında değişim imkânı sağlamaktadır. Avrupa Birliği Komisyonunun AKTS Etiketiyle (ECTS Label) ödüllendirilen Enstitümüz, tüm mezunlarına diplomalarıyla birlikte, diploma derecelerinin uluslararası akademik ve mesleki tanınırlığını kolaylaştıran, Bologna Süreci kapsamındaki 47 ülkede geçerli, İngilizce düzenlenmiş “Diploma Eki” vermektedir.

Enstitümüz bünyesinde 1999 yılından günümüze yılda dört kez basılı ve elektronik olarak yayınlanan hakemli uluslararası bir dergi olan “Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi” çıkarılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı’nda yer alan Dergi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global Serials Directory, EBSCOhost-Online Research Databases, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve Academic Journals Database, Sobiad: Sosyal Bilimler Atıf Dizini veri tabanlarında taranmaktadır.


  • Enstitümüz resmi tatillere denk gelmemek üzere her hafta çarşamba günü yönetim kurulu yapılmaktadır.

    Çarşamba günü yapılan yönetim kuruluna alınacak evrağın en geç aynı haftanın pazartesi günü mesai bitimine kadar enstitüye ulaştırılması gerekmektedir.

  • (zorunlu)

  • Font Boyutunu Değiştir
    Kontrast