SIKÇA SORULAN SORULAR

S1-Başvurular ne zaman başlamaktadır?

Enstitümüze Güz ve Bahar dönemi için öğrenci alımları yapılmakta olup, Güz dönemi için Haziran ayının ilk haftasından, Bahar dönemi için Aralık ayının ilk haftasından itibaren başvuru takvimi bilgisi için erişim sayfamızı takip ediniz.

S2- Başvuru için Enstitüye herhangi bir evrak teslim etmeli miyim?           

Başvurular çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle herhangi bir belge tesliminde bulunmanız gerekmemektedir. Programı kazanmanız halinde kesin kayıt için gerekli olan belgeleri teslim etmeniz gerekmektedir.

S3- Başvuruda bulunmam için başarı notu sınırı var mı?

Yüksek lisans programlarına başvuruda bulunmanız için herhangi bir başarı notu şartı aranmamaktadır.

S4-Hangi programlara başvuruda bulunabilirim?

Erişim sayfamızda ilân edilen ilgili döneme ait başvuru kılavuzunda tezli yüksek lisans programlarının öğrenci kaynağı açıklanmakta olup sadece belirtilen lisans programından mezun olan kişiler başvuruda bulunabilmektedir.

S5-Aynı anda birden fazla tezli yüksek lisans programına başvuruda bulunabilir miyim?

Hayır. Aynı anda sadece bir tezli yüksek lisans programa, bir de tezsiz/uzaktan tezsiz yüksek lisans programa başvuruda bulunabilirsiniz.

S6- Başvuru esnasında mezuniyet şartı aranmakta mıdır?

Başvuru tarihlerinde mezun olmamış ancak lisans eğitimin son yılında veya yarıyılında olan adaylar tezli yüksek lisans programlarına başvuruda bulunabilir. Söz konusu adayların, kesin kayıt hakkı kazanmaları durumunda, kesin kayıt tarihlerinde mezun durumda olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir. Mezun olduğunu belgelendiremeyen adaylar, kesin kayıt hakkını kaybederler.

S7- Başvuru esnasında dil belgesi ve ALES belgesi şartı aranmakta mıdır?

Evet. Başvuru işlemleri esnasında söz konusu belgelere sahip olmanız gerekmektedir.

S8- Başvuruda bulmam için ALES puanım en az kaç olmalı?

Erişim sayfamızda yayımlanan başvuru kılavuzunda tezli yüksek lisans programlarının hangi ALES puan türüne göre başvuru kabul edeceği ilân edilmektedir. Başvuruda bulunmak istediğiniz programın ALES puan türüne göre en az 55 puan almış olmanız gerekmektedir.

S9- ALES puanının geçerlilik süresi ne kadar?

ALES’in geçerlilik süresi sınav sonuçlarının ilân edildiği tarihinden itibaren 5 yıldır.

S10- Hangi dil belgeleri ile başvuruda bulunabiliyorum?

YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları sonuç belgesi veya DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılan yabancı dil yeterlilik sınav sonuç belgesi ile başvuruda bulunabilirsiniz. YÖK’nün yayımladığı ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerinde yer alan belgeler de yabancı dil belgesi olarak ibraz edilebilir.

S11- ÖSYM tarafından yapılan dil sınavlarına ait herhangi dil belgem yok ne yapabilirim?

DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılan yabancı dil yeterlilik sınav sonuçları Enstitümüz tarafından kabul edilmektedir. Sınava ait başvuru tarihi ve şartları hakkında bilgiyi  http://ydy.deu.edu.tr/tr/ adresinden takip etmelisiniz.

S12-Başvuru yapabilmem için yabancı dil puanım en az kaç olmalı?

Eğitim dili Türkçe olan programlar için DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılan yabancı dil yeterlilik sınavından en az 55 puan, YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmanız gerekmektedir.

Eğitim dili %100 veya %30 yabancı dil olan tezli yüksek lisans programları için aşağıda tablo geçerlidir:

 

YDS, YÖKDİL ve e-YDS sınavlarının herhangi birinden,

 

50-54

puan varsa

Kesin kayıt hakkı kazanarak kaydını yaptıran öğrenciler, 1 yıl zorunlu Yabancı Dil Hazırlık okurlar.

 

YDS, YÖKDİL ve e-YDS sınavlarının herhangi birinden,

 

55 ve üzeri

puan varsa

Kesin kayıt hakkı kazanarak kaydını yaptıran öğrenciler, hazırlık okumayıp program derslerine başlarlar.

DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavdan,

 

55-59

puan varsa

Kesin kayıt hakkı kazanarak kaydını yaptıran öğrenciler, 1 yıl zorunlu Yabancı Dil Hazırlık okurlar.

DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavdan,

 

60 ve üzeri

puan varsa

Kesin kayıt hakkı kazanarak kaydını yaptıran öğrenciler, hazırlık okumayıp program derslerine başlarlar.

YÖK’ün yayımladığı ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerinde yer alan belgeler yabancı dil belgesi olarak ibraz edilebilir.

 

S13- Lisans eğitimimde hazırlık sınıfı okudum/Lisans eğitimimi %100 yabancı dille eğitim veren bir okulda okudum dil belgesinden muaf olabilir miyim?

Hayır. Lisans eğitiminde hazırlık sınıfı okuyan veya lisans eğitimini %100 yabancı dille yapan adaylar bu belgeden muaf değildir.

S14- Yabancı dil sınavlarına ait puanımın geçerlilik süresi ne kadardır?

DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılan yabancı dil yeterlilik sınavının geçerlilik süresi 3 yıl, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının ilân edildiği tarihinden itibaren 5 yıldır.

S1- Bilim sınavına girmek zorunlu mu?

 Evet. Bilim sınavından aldığınız puana göre başarı puanınız hesaplanmaktadır.

S2- Bilim sınavının yeri ve zamanını nereden öğrenebilirim?

Sınavdan önce erişim sayfamızda ilân edilmektedir.

S3- Bilim sınavına girerken yanımda bulundurmam gereken belgeler nelerdir?

Sınav Giriş Belgeniz ve Özel Kimlik Belgesini mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport Özel Kimlik Belgesi olarak kabul edilmektedir. Fotoğrafın üzerinde soğuk damga bulunan ve resmî bir kuruluştan alınan kimlik belgeleri de kabul edilebilir. Resmî bir kuruluştan alınmış olsa bile üzerinde soğuk damga bulunmayan kimlik belgeleri kabul edilmez.

S4-Bilim sınavı hangi biçimde yapılıyor?

Tezli yüksek lisans programlarının sınav şekli farklılık göstermekte olup erişim sayfamızda ilân edilen kılavuzdan başvuracağınız programın sınav biçimine dair bilgi edinebilirsiniz. Sınavın yazılı veya yazılı-sözlü mü olacağı ile birlikte sınavın hangi dilde yapılacağı (Türkçe/Yabancı dil) kılavuzda belirtilecektir.  Yazılı bilim sınavı klâsik sınav formatında, sözlü bilim sınavı jüri üyelerinin karşısında sözlü mülâkat olarak gerçekleşmektedir.

S5Bilim sınavının jürilerini öğrenebilir miyim?

Hayır.

S6Bilim sınavında hangi konulardan sorumluyum?

Sorular Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından oluşturulan Bilim Sınav Jürisi tarafından hazırlanmakta olup, Enstitümüzün konu ile ilgili bilgisi bulunmamaktadır.

S7- Başarı puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Başarı puanınızın hesaplanması için bilim sınav notunuzun (yazılı veya yazılı-sözlü) en az 65 puan olması gerekmektedir. Başarı puanı; lisans not ortalamasının %25’i, bilim sınavı notunun% 25’i ve ALES puanının %50’si toplanarak hesaplanmaktadır.

S8Kazanan öğrencilerin sıralaması nasıl yapılmaktadır?

Adayların başarı puanına göre sıralama yapılmaktadır. En yüksek başarı puanından başlanarak, bilim sınavından 65 ve üstü puan alan adaylar arsından, kontenjan sayısı kadar öğrenci ilgili programa yerleştirilir.

 S9- Bilim sınavının sonucunu nereden öğrenebilirim?

Programlara yerleşmeye hak kazanan adaylar Enstitümüzün erişim sayfasında ilân edilmektedir.

 S10-Bilim sınav sonucuna nasıl itiraz edebilirim?

Bilim sınav sonucunun ilânından izleyen 5 iş günü içinde Enstitümüze dilekçe ile başvuruda bulunmanız halinde bir maddî hata olup olmadığı kontrol edilir.

S11- Yedek kontenjandan kayıt hakkı kazanma imkânım var mı?

Yedek olabilmek için bilim sınavından en az 65 puan alınması gerekmektedir. Kesin kayıt sonucu açık kalan kontenjanlar için, kontenjan sayısının yarısı kadar yedek adaya yedekten yerleşme için başvuru hakkı tanınacaktır. Başvuranlar arasından, sınav sonrası boş kalan kontenjan kadar olanı başarı puanlarına göre sıralanacak, bunlardan sadece boş kontenjan sayısı kadarına kesin kayıt hakkı tanınacaktır. Yedek adaylar için başvuru süreci erişim sayfamızda ilân edilecektir.

S1. Kesin kayıt hangi tarihlerde yapılmaktadır?

Kesin kayıt tarihleri başvuru kılavuzumuzda ilân edilmektedir. Kayıt tarihlerindeki değişiklik olabilme ihtimaline karşı erişim sayfamızı takip ediniz.

 S2Kesin kayıt işlemleri için Enstitüye gelmem zorunlu mu?

Kesin kayıt işlemleri için adayın kendisinin ya da noter vekâleti olan bir kişinin Enstitüye bizzat gelmesi gerekmektedir.

S3- Kaydımı tamamlamam için öğrenci numaramı nereden öğrenebilirim?

Öğrenci numaranızı nasıl temin edeceğiniz erişim sayfamızda ilân edilmektedir.

S4- Enstitüde kesin kayıt işlemleri yaptırmaya gelmeden önce yapmam gereken herhangi bir işlem var mı?

 Programlara yerleşmeye hak kazanan adayların, Dokuz Eylül Üniversitesinin web sayfasında yer alan DEBİS’e öğrenci numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Yeni Kayıt İşlemleri kısmından istenen tüm bilgileri girmeleri gerekmektedir. Aksi halde kesin kayıt işlemine onay verilememektedir

S5- DEBİS girişini nasıl yapabilirim?

Kesin kayıt döneminde ilân edilen linkten detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

S6- Kesin kayıtta hangi belgeleri getirmem gerekiyor?

 • Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği ve not dökümünü içeren belge (mezun olunan üniversiteden resmî onaylı veya noter onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan mezun bilgi formu).
 • ALES ya da e-ALES Sonuç Belgesi,
 • Yabancı Dil Belgesi,
 • 2 adet 4×6 cm boyutunda fotoğraf,
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

S7- Kesin kaydımı Enstitüde tamamladıktan sonra yapmam gereken herhangi bir işlem var mı?

Kesin kaydını tamamlayan öğrenciler, Enstitünün kayıt yenileme tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesinin erişim sayfasında yer alan Web Kayıt linkinden ders seçiminde bulunmaları gerekmektedir. Ders seçimini tamamlayan öğrenci seçmiş olduğu derslerin danışmanı tarafından onaylanıp onaylanmadığını mutlaka kontrol etmesi gerekmektedir (Yeni kayıtlanan öğrencilere kayıt yenileme sürecinde, geçici olarak, ilgili programın anabilim dalı başkanı danışman olarak atanır).

 S8- Öğrenci kartımı ne zaman ve nasıl alabilirim?

Öğrenci kimlik kartının hazır olması halinde erişim sayfamızda duyuru yapılmaktadır. Öğrencinin kendisi ya da noter vekâleti olan bir kişi Enstitüye gelerek öğrenci kimlik kartını alabilir. 

S1- Her dönem kayıt yenilemek zorunda mıyım?

Evet. Kesin kayıt yaptırdığınız dönemden itibaren mezun olacağınız döneme kadar Enstitünün kayıt yenileme tarihlerinde kayıt yenilemeniz gerekmektedir. Kayıt yenileme yapmadığınız dönemde hiçbir öğrencilik haklarından yararlanamamaktasınız.

S2- Öğrenim harcını hangi dönemden itibaren yatırmam gerekiyor?

Ders aşamasına başladığınız yıldan itibaren ilk 4 yarıyıl öğrenim ücreti alınmamaktadır. Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık okuyan öğrenciler söz konusu dönemlerde öğrenim ücreti ödemezler.

S3- Harç ödememem gereken dönemde olmama rağmen neden üzerimde harç borcu gözükmektedir?

Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğunuzdan dolayı ikinci üniversite harç borcu gözükmektedir. Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmamanız durumunda harç borcu gözüküyor ise Enstitü öğrenci işleri birimi ile iletişime geçiniz.

S4- Harç borcunu hangi banka ve hesap numarasına yatırmam gerekiyor?

Harç borcu olan öğrenciler kayıt yenileme tarihlerinde Ziraat Bankası’nın herhangi bir şubesine öğrenci numarası ile ödeme işlemlerini gerçekleştirmelidirler. Aksi takdirde kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiremezler.

S5- Alttan aldığım ders web kayıt ekranında çıkmıyor, ne yapmalıyım?

Öğrenci işleri birimi ile iletişime geçmelisiniz.

S6- Seçeceğim dersin karşısında DPY ifadesi çıkıyor, ne yapmalıyım?

Öğrenci işleri birimi ile iletişime geçmelisiniz.

S7- Kayıt yenileme işlemlerinde kaç ders seçmem gerekiyor?

Seçmiş olduğunuz derslerin kredi toplamı en az 30 AKTS değerini sağlayacak şekilde olmalıdır. Almanız gereken zorunlu dersler var ise öncelikli olarak bu dersleri almalı, sonrasında seçmeli dersler ile 30 AKTS’yi tamamlamalısınız.

S8- Kaldığım seçmeli dersi değiştirebilir miyim?

Kaldığınız dersin AKTS değeri ile aynı veya fazla olacak şekilde başka bir seçmeli ders seçebilirsiniz.

S9- Kayıt yenileme tarihini kaçırdım, ne yapmalıyım?

İlan edilen mazeret kayıt tarihlerine denk gelmek şartı ile Enstitü Yönetim Kurulda görüşülmek üzere mazeretinizi bildiren dilekçeniz ile Enstitüye başvurmanız gerekmektedir. Kurul onay vermesi halinde kayıt yenilemeniz yapılabilir.

S10- Ders ekleme bırakma işlemini ne zaman ve nasıl yapmalıyım?

Ders seçimleri sonrası seçmiş olduğunuz ders, eğer Enstitü tarafında ilân edilen açılması kesinleşmiş bir ders ise o dersi bırakamazsınız.

Seçtiğiniz dersin açılmaması durumunda ise erişim sayfamızda ilân edilen açilân dersler arasından belirleyeceğiniz bir dersi seçmeniz ve Ders Değişikliği Formunu danışmanınıza imzalattırarak Enstitümüze teslim etmeniz gerekmektedir

S11- Başka bir programdan ders alabilir miyim?

Kayıt yenileme tarihinden en az iki hafta önce, almak istediğiniz derse ilişkin talebinizi, danışman ve anabilim dalı başkanınızın görüşü ile birlikte Enstitümüze bir dilekçeyle bildirmeniz gerekmektedir. Teslim etmiş olduğunuz dilekçede belirtilen ders, eğer ilgili programda açılması önerilen dersler arasında ise ders, öğrenci işleri tarafından web kayıt ekranınıza tanımlanacaktır. Böylece ilgili dersin seçimini yapabileceksiniz.

Kayıtlı olduğunuz olduğu program dışındaki programlardan ders yüküne sayılmak üzere alabileceğiniz derslerin toplam kredisi, programı tamamlamak için almanız gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

S-12 Muafiyet işlemlerini ne zaman ve nasıl yapmalıyım?

Muafiyet işlemlerinin DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 13. Maddesi doğrultusunda yapılmaktadır. İlgili koşulları sağlamanız halinde kayıt yenilme işleminden hemen sonra, Enstitüye dilekçe ile başvuruda bulunmanız gerekmektedir. İlgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile muafiyet işleminiz yapılmaktadır. Muafiyet başvuruları ilgili dönem içinde yapılmaktadır. Bu nedenle her dönem için ayrı başvuruda bulunmanız gerekmektedir. 

S13- DEBİS şifremi sıfırlayamıyorum?

Kesin kayıt işlemleri esnasında beyan ettiğiniz telefon numaranızı değiştirdiğiniz için aktivasyon kodu gelmemektedir. Güncel telefon numaranızı öğrenci işleri bürosunda anabilim dalınızdan sorumlu personele eposta atarak bildirdikten sonra DEBİS şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

S14-Hangi şartlarda kaydımı dondurabilirim?

Hak saklama talepleri DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 32. maddesi doğrultusunda yapılmaktadır. Kayıt yenileme işleminizi tamamladıktan sonra uygulama esaslarında belirtilen halleri sağlıyor olduğunuzu gösterir belgeleriniz ile birlikte Enstitümüze dilekçe ile başvurmanız durumunda talebiniz Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

S1- Program derslerini en geç ne zamana kadar tamamlamalıyım?

Kayıt yaptırdığınız dönemden itibaren 4 yarıyılda tüm derslerden (Seminer dersi dâhil) başarılı olmanız gerekmektedir. Başarılı olduğunuz tüm derslerin toplamı en az 60 AKTS olmalıdır.

S2- Kaldığım bir dersi izleyen yarıyılda tekrar alabilir miyim?

Hayır. Kaldığınız dersi ancak ait olduğu dönemde alabilirsiniz.(Örneğin Güz döneminde kalmış olduğunuz dersi bir sonraki Güz dönemi alabilirsiniz)

S3- Derslere devam zorunluluğu bulunmakta mıdır?

Evet. Derslere %70 devam koşulunu sağlamayan öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz.         

S4- Sınavlara mazeretim gereği girememe durumunda ne yapmalıyım?

Sınava girememe gerekçenizi belgelendirmek koşulu ile dilekçe ile Enstitümüze başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Yönetim Kurulunda durumunuz değerlendirilecek, uygun görülmesi halinde size tekrar sınav hakkı verilecektir.

S5- Derslerden başarılı sayılmam için en az kaç almam gerekiyor?

Bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CB notu alınması gerekir. 

S1- En geç ne zamana kadar danışman seçimini tamamlamalıyım?

En geç 1. yarıyılın sonuna kadar danışman seçiminizi tamamlamalısınız.

S2- Danışman seçimini nasıl yapabilirim?

Erişim sayfamızdaki form arşivinde yer alan Danışman Öneri Formunu tüm imzalar tam olacak şekilde Enstitüye teslim etmeniz halinde Yönetim Kurulu onayı ile danışman atamanız yapılır.

S3- Hangi durumda Danışman değişikliğini yapabilirim?

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama esaslarının 20. Maddesinde belirtilen hususlar gereğince danışman değişikliği; öğrencinin veya danışmanının talebi ile Anabilim Dalı Başkanlığının gerekçeli önerisini içeren Danışman Değişikliği Formu doldurularak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

S4- Danışmanım emekli oldu ne yapmam gerekiyor?

Erişim sayfamızda bulunan form arşivinde 31.Madde Danışman Değişikliği Formunu imzaları tam olacak şekilde Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

S5- Tez konusunu/başlığını en geç ne zamana kadar bildirmem gerekiyor?

DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8. Maddesinde  “Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir.” denilmektedir. Bu nedenle 2. döneminizin sonuna kadar form arşivinde bulunan Yüksek Lisans Tez Başlığı Öneri Formunu teslim etmeniz gerekmektedir.

S6- Tez konusunu/başlığını değiştirmek istiyorum ne yapmalıyım?

Erişim sayfamızdaki form arşivinde bulunan formu imzaları tam olacak şekilde Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

S7- Tez konusunu/başlığını kaç defa değiştirebilirim?

Herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

S8- Tez konusunu en geç ne zamana kadar değiştirebilirim?

En geç 4. yarıyılınızın sonuna kadar ktez konusu değişikliği talebinde bulunabilirsiniz.

S1- Tezimi en erken ne zaman teslim edebilirim?

Derslerinizi başarı ile tamamlamanız halinde, en az 120 AKTS tamamlamış olmanız şartı ile, en erken 3. yarıyılınızda tez tesliminde bulunabilirsiniz

S2- Tezimi en geç ne zaman Enstitüye teslim edebilirim?

Hazırlık ve bilimsel hazırlıkta geçen süreleri hariç, öğreniminizin 6. yarıyılının sonunda tez teslimi yapmanız gerekmektedir. Yarıyıl sonu tarihleri erişim sayfamızda ilân edilmektedir.

Eğer öğrenimiz esnasında hak dondurmuşsanız ve ek süre almışsanız bunlarda azamî sürenize eklenecektir.

S3- Tez teslim süremi hangi durumlarda uzatabilirim?

Öğrenim süresi içinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen sağlık raporu, hak dondurma kararı ve ek süre kararı olan öğrenciler için bu süre kadarı azamî öğrenim sürelerine ilave edilir.

S4- Tezli programdan tezsiz programa geçebilir miyim?

Yüksek lisans savunma sınavına girip başarısız olan öğrenci Kayıtlı olduğu program ile geçiş yapacağı programın aynı adı taşıması (program aynı anabilim dalı programı olmasına rağmen farklı bir ad taşıyorsa içerik açısından denk olması şartı aranır), eksik derslerini ve maddî yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli programdan tezsiz programa geçebilir.

S5- Tez tesliminden sonra ne zamana kadar savunmaya girmem gerekiyor?

Jüriniz onaylandığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde savunmaya girmiş olmalısınız. Bütün işlemlerin bir sonraki dönem kayıt yenilemelerinden önce tamamlanıp mezun olmanız gerekmektedir.

S6. Tezimi tamamladım ne yapmam gerekiyor

Savunmaya girebilmek için aşağıda belirtilen evrakları Enstitüye teslim etmeniz veya bu evrakların Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından sbe.tez@deu.edu.tr adresine eposta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

 • Tezin pdf formatında kopyası tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanır.
 • 1 adet spiral ciltli tez, tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanır.
 • 1 adet alıntılar dâhil, 1 adet alıntılar hariç toplam 2 adet İntihal Raporu ve 1 adet dijital makbuz danışman tarafından hazırlanıp imzalanır.
 • 2 adet Yüksek Lisans Tez Teslim formu öğrenci tarafından doldurulup imzalanır
 • Tez Yazım Kontrol formu tez kontrol uzmanına onaylatılır.
 • Yüksek Lisans Tez Jüri Öneri Formu ve İntihal Raporu Beyan Belgesi Danışman tarafından doldurulup imzalanır.

Yukarıda belirtilen evraklar Enstitüye teslim edildikten sonra, teziniz Enstitümüzde bulunan bir uzman tarafından şekil bakımından incelenecektir. Tezde savunmaya girmesine engel teşkil edecek sorun olmaması halinde öğrenci işleri personeli tarafından evraklarınız ilgili birimlere yönlendirilecektir. 

S7. Savunma sınavından başarılı oldum, savunma sınavı sonrası yapmam gerekenler nelerdir?

Savunmada başarı olmanız halinde savunma tarihinizden itibaren en geç 1 ay içinde aşağıda belirtilen belgeleri Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

 • 1 adet deri ciltli tez, tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanır (Jürinin imzası bulunan Tez Onay Sayfası iki nüsha olarak teslim edilecektir),
 • 1 adet pdf formatlı CD (Türkçe Özet, İngilizce Özet, Tezin Tamamı) hazırlanır.
 • Tez savunmasından sonra Başarılı Tez Öğrencileri İçin Tez Teslim Tutanağı öğrenci ve danışman tarafından imzalanır (http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/formArsivi/1).
 • Tez ve Mezuniyet İşlemleri Bürosunda bulunan Tez Yazım Kontrol Formu imzalanır.
 • Kütüphane İlişik Kesme Formu
 • Mezun Bilgi Formu doldurulur (deu.edu.tr/debis.php) .
 • 2 adet Tez Veri Formu (https://tez.yok.gov.tr/)
 • Öğrenci Kimlik Kartı iade edilir.

S8. Savunmada düzeltme aldım ne yapmam gerekiyor?

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencisi en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapilân tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. Düzeltme kararı bir defaya mahsus verilir.

S9. Savunmada ret aldım ne yapabilirim?

Şartları sağlamanız halinde kayıtlı olduğunuz programın tezsiz programı var ise kayıt silme kararı çıkmadan anabilim dalının uygun görüşü doğrultusunda tezsiz programa geçiş sağlayabilirsiniz.

S1-Tezli programdan tezsiz programa geçiş yapabilir miyim?

Evet. Yapılabilir.

S2-Tezli programdan tezsiz programa geçiş başvurusu için gerekli koşullar ve belgeler nelerdir?

Kayıtlı olduğu program ile geçiş yapacağı programın aynı adı taşıması (program aynı anabilim dalı programı olmasına rağmen farklı bir ad taşıyorsa içerik açısından denk olması şartı aranır), eksik derslerini ve maddî yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrenciler tezli programdan tezsiz programa geçebilir.

S1- Savunmaya girdikten sonra mezun olmuş oluyor muyum?

Hayır. Savunmada başarılı olduktan sonra, savunma sonrası teslim etmeniz gereken evrakları savunma tarihinizden itibaren 30 gün içinde Enstitüye teslim etmeniz halinde yapılacak olan ilk Yönetim Kurulu toplantısında mezuniyetiniz onaylanmalıdır.

S2- Mezun olduğuma dair belge alabilir miyim?

Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyetiniz onaylandıktan sonra Geçici Mezuniyet Belgesi alabilirsiniz.

S3- Diplomamı ne zaman alabilirim?

Diplomalar, ortalama olarak mezun olduktan sonra, 6 ay içerisinde Rektörlük tarafından hazırlanıp Enstitümüze gönderilmektedir.

S4- Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesini bir yakınım alabilir mi?

Mezuniyet işlemleri esnasında almış olduğunuz Geçici Mezuniyet Belgenizin aslını teslim etmeniz şartı ile noter vekâleti olan bir kişiye verilebilir.

S5- Diploma ekini nasıl alabilirim?

Diploma ekleri, ortalama olarak mezun olduktan sonra, 6 ay içerisinde Rektörlük tarafından hazırlanıp Enstitümüze gönderilmektedir.

S6-Mezun kartı alabilir miyim?

Evet alabilirsiniz. Konu ile ilgili, https://mezun.deu.edu.tr/mezun-kart/ linkinden bilgi alabilirsiniz.

S1-Başvurular ne zaman başlamaktadır?

Enstitümüze Güz ve Bahar dönemi için öğrenci alımları yapılmakta olup, Güz dönemi için Haziran ayının ilk haftasından itibaren, Bahar dönemi için Aralık ayının ilk haftasından başvuru takvimi bilgisi için erişim sayfamızı takip ediniz.

S2- Başvuruda bulunmam için başarı notu sınırı var mı?

Tezsiz/Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuruda bulunmanız için herhangi bir başarı notu aranmamaktadır.

S3-Başvuru için Enstitüye herhangi bir evrak teslim etmeli miyim?            

Başvuruları çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle herhangi bir belge tesliminde bulunmanız gerekmemektedir. Programa kazanmanız halinde kesin kayıt tarihinde kesin kayıt için gerekli olan belgeleri teslim etmeniz gerekmektedir.

S4-Hangi programlara başvuruda bulunabilirim?

Erişim sayfamızda ilân edilen ilgili döneme ait başvuru kılavuzunda tezsiz/uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenci kaynağı açıklanmakta olup, sadece belirtilen lisans programından mezun olan kişiler başvuruda bulunabilmektedir.

S5-Aynı anda birden fazla farklı tezsiz yüksek lisans programına başvuruda bulunabilir miyim?

Aynı anda sadece bir Tezsiz/Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programa başvuruda bulunabilirsiniz.

S6- Başvuru esnasında mezuniyet şartı aranmakta mıdır?

Ön başvuru tarihlerinde mezun olmamış ancak lisans eğitimin son yıl/yarıyılında olan adaylar da tezli yüksek lisans programlarına başvuruda bulunabilir. Söz konusu adayların, kesin kayıt hakkı kazanmaları durumunda kesin kayıt tarihlerinde mezun durumda olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir. Mezun olduğunu belgelendiremeyen adaylar, kesin kayıt hakkını kaybederler.

S7- Başarı sıralaması neye göre yapılmaktadır?

Başvuru Formu ve ekleri (niyet mektubu, özgeçmiş, referans mektupları, sertifikalar ve diğer belgeler) incelenerek 100 (yüz) puan üzerinden notlandırılarak Değerlendirme Notu belirlenir. Tezsiz/Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programları için Değerlendirme Notu barajı 65 puandır. Bu puanın altında not alan adayların Başarı Notu hesaplanmaz ve değerlendirmeye alınmazlar. Adayın Başarı Notu hesaplamasında, lisans not ortalamasının %50’si ve değerlendirme notunun %50’sinden oluşur.

S8- Başvuruda bulmam için ALES puan isteniyor mu?

Tezsiz/Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programa başvuruda ALES belgesi istenmemektedir.

S9- Tezsiz/Uzaktan Tezsiz programlar dil belgesi isteniyor mu?

Eğitim dili Türkçe olan Tezsiz/Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programlarda dil belgesi istenmemektedir. Ancak eğitim dili yabancı bir dil olan programlarda dil belgesi istenmektedir.

S10-Tezsiz programların harç ücreti ne kadar?

İlgili döneme ait başvuru kılavuzunda her programın ücreti ayrı olarak ilân edilmektedir.

S11- Harç ücretini taksitlendirme imkânım var mı?

Harç ücretleri dönemlik ödemekte olup, her dönem kayıt yenileme işlemi esnasında ödeme yapılmaktadır. Taksitlendirme yapılmamaktadır.

Tag: Deneme Tag

S1. Kesin kayıt hangi tarihlerde yapılmaktadır?

Kesin kayıt tarihleri başvuru kılavuzumuzda ilân edilmektedir. Kayıt tarihlerindeki değişiklik olabilme ihtimaline karşı erişim sayfamızı takip ediniz.

 S2Kesin kayıt işlemleri için Enstitüye gelmem zorunlu mu?

Kesin kayıt işlemleri için adayın kendisinin ya da noter vekâleti olan bir kişinin Enstitüye bizzat gelmesi gerekmektedir.

S3- Kaydımı tamamlamam için öğrenci numaramı nereden öğrenebilirim?

Erişim sayfamızda ilân edilmektedir.

S4- Enstitüde kesin kayıt işlemleri yaptırmaya gelmeden önce yapmam gereken herhangi bir işlem var mı?

Programlara yerleşmeye hak kazanan adaylar, Dokuz Eylül Üniversitesinin erişim sayfasında yer alan DEBİS’e öğrenci numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Yeni Kayıt İşlemleri kısmından istenen tüm bilgileri doldurmaları gerekmektedir. Aksi halde kesin kayıt işlemine onay verilememektedir

S5- DEBİS girişini nasıl yapabilirim?

Kesin kayıt döneminde ilân edilen linkten detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 S6- Kesin kayıtta hangi belgeleri getirmem gerekiyor?

 • Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği ve not dökümünü içeren belge (mezun olunan üniversiteden resmî onaylı veya noter onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan mezun bilgi formu).
 • 2 adet 4×6 cm boyutunda fotoğraf,
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

S7- Kesin kaydımı Enstitüde tamamladıktan sonra yapmam gereken herhangi bir işlem var mı?

Kesin kaydını tamamlayan öğrenciler, Dokuz Eylül Üniversitesinin erişim sayfasında yer alan Web Kayıt linkinden ders seçiminde bulunmaları gerekmektedir. Ders seçimini tamamlayan öğrenci seçmiş olduğu derslerin danışmanı tarafından onaylanıp onaylanmadığını mutlaka kontrol etmesi gerekmektedir (Yeni kayıtlanan öğrencilere kayıt yenileme sürecinde, geçici olarak, ilgili programın anabilim dalı başkanı danışman olarak atanır).

S8- Öğrenci kartımı ne zaman ve nasıl alabilirim?

Öğrenci kimlik kartının hazır olması halinde erişim sayfamızda duyuru yapılmaktadır. Öğrencinin kendisi ya da noter vekâleti olan bir kişi Enstitüye gelerek öğrenci kimlik kartını alabilir.  

S1- Her dönem kayıt yenilemek zorunda mıyım?

Evet. Kesin kayıt yaptırdığınız dönemden itibaren her yarıyıl kayıt yenilemek zorundasınız. Alttan dersiniz varsa veya 2. yarıyılınız sonunda proje teslimi yapmadıysanız 3. yarıyıl de kayıt yenileme yapmanız gerekmektedir.

S1- Ders dönemini ne zamana kadar tamamlamalıyım?

İlk kayıt yaptırdığınız dönemden itibaren en erken 2 yarıyılda, en geç 3 yarıyılda tüm derslerinizden (dönem projesi dâhil) başarılı olmanız gerekmektedir. Başarılı olduğunuz tüm derslerin toplamı 60 AKTS olmalıdır.

S2- Kaldığım bir dersi bir sonraki dönem tekrar alabilir miyim?

– 1. yarıyılınızda kaldığınız bir dersi -açıldığı takdirde- 3. yarıyılınızda alabilirsiniz.

– 2. yarıyılınızda kaldığınız bir ders için veya 1. yarıyılınızda kaldığınız ama dersin açılmadığı durumda size 3. yarıyılınızda sınav hakkı tanınacaktır.

S3- Tezsiz veya uzaktan tezsiz programa kayıtlı öğrencilerin derslere devam zorunluluğu bulunmakta mıdır?

Tezsiz ve uzaktan tezsiz öğretim programa kayıtlı öğrenciler derslere %70 devam koşulunu sağlamamaları durumunda yarıyıl sonu sınavına alınmazlar.

S4- Tezsiz uzaktan öğretim programlarında sınavlar ne şekilde yapılmaktadır?

Vize, final ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılmaktadır.

S5Derslerden başarılı sayılmam için en az kaç almam gerekiyor?

Bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CB notu alınması gerekir.

 S1- En geç ne zamana kadar danışman seçimini tamamlamalıyım?

En geç 1. yarıyılın sonuna kadar danışman seçiminizi tamamlamalısınız.

S2- Danışman seçimini nasıl yapabilir?

Erişim sayfamızdaki form arşivinde yer alan Danışman Öneri Formunu tüm imzalar tam olacak şekilde Enstitüye teslim etmeniz halinde Yönetim Kurulu onayı ile danışman atamanız yapılır.

S3- Hangi durumda Danışman değişikliğini yapabilir?

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama esaslarının 20. Maddesinde belirtilen hususlar gereğince danışman değişikliği; öğrencinin veya danışmanının talebi ile Anabilim Dalı Başkanlığının gerekçeli önerisini içeren Danışman Değişikliği Formu doldurularak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

S4- Danışmanım emekli oldu ne yapmam gerekiyor?

Erişim sayfamızda bulunan form arşivinde 31.Madde Danışman Değişikliği Formunu imzaları tam olacak şekilde Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

S1- Projemi ne zaman teslim etmem gerekiyor?

Tüm derslerden başarılı olmanız halinde en erken 2. yarıyılınızın sonunda, en geç 3. yarıyılınızın sonunda Dönem Projesi, öğrenci veya danışmanı tarafından Enstitüye teslim edilir. Tüm derslerini ve Dönem Projesini başarı ile tamamlamış öğrenci, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en geç 1 ay içinde yaptığı dönem projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda jüri tarafından yeterlik sınavına tabi tutulur

S2- Projemi sözlü olarak jüri karşında savunmam gerekiyor mu?

Dönem projesini ve derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci yaptığı Dönem Projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda jüri tarafından yeterlik sınavına tabi tutulur.

S1-Proje teslimi nasıl yapılmaktadır?

1 adet karton kapaklı Dönem Projesi ve Tezsiz Yüksek Lisans Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formunu Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

S2 -Projemi başarılı olarak geçtikten sonra yapmam gereken bir işlem var mı?

Yeterlik sınavınızı başarılı geçtikten sonra en geç 1 ay içinde Enstitüye Kütüphane İlişik Kesme Formu ve Öğrenci Kimlik Kartınızı Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

S1-Tezsiz programdan tezli programa geçiş yapabilir miyim?

İlgili programın anabilim dalı başkanlığı tarafından kontenjan açılması durumunda, tüm derslerde başarılı olmanız şartı ile en erken 2. yarıyıl sonunda Enstitüye başvurmanız gerekmektedir. Bu başvurunuz Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

S2-Tezsiz programdan tezli programa geçiş başvurusu için gerekli koşullar ve belgeler nelerdir?

 • Kayıtlı olduğu program ile geçiş yapacağı programın aynı adı taşıması,
 • 00 üzerinden en az 3.00 not ortalamasına sahip olması,
 • Programın başvuru koşullarında belirtilen türde ve puanda son üç yılda alınmış ALES belgesine sahip olması,
 • Geçerlilik süresi devam eden ve YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınav belgelerine sahip olması gerekir.

S1- Savunmaya girdikten sonra mezun olmuş oluyor muyum?

Hayır. Savunmada başarılı olduktan sonra, savunma sonrası teslim etmeniz gereken evrakları savunma tarihinizden itibaren 30 gün içinde Enstitüye teslim etmeniz halinde yapılacak olan ilk Yönetim Kurulu toplantısında mezuniyetiniz onaylanmalıdır.

S2- Mezun olduğuma dair belge alabilir miyim?

Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyetiniz onaylandıktan sonra Geçici Mezuniyet Belgesi alabilirsiniz.

S3- Diplomamı ne zaman alabilirim?

Diplomalar, ortalama olarak mezun olduktan sonra, 6 ay içerisinde Rektörlük tarafından hazırlanıp Enstitümüze gönderilmektedir.

S4- Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesini bir yakınım alabilir mi?

Mezuniyet işlemleri esnasında almış olduğunuz Geçici Mezuniyet Belgenizin aslını teslim etmeniz şartı ile noter vekâleti olan bir kişiye verilebilir.

Category: Doktora

S1-Başvurular ne zaman başlamaktadır?

Enstitümüze Güz ve Bahar dönemi için öğrenci alımları yapılmakta olup, Güz dönemi için Haziran ayının ilk haftasından itibaren, Bahar dönemi için Aralık ayının ilk haftasından başvuru takvimi bilgisi için erişim sayfamızı takip ediniz.

S2- Başvuru için Enstitüye herhangi bir evrak teslim etmeli miyim?           

Başvuruları çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle herhangi bir belge tesliminde bulunmanız gerekmemektedir. Programa kazanmanız halinde kesin kayıt tarihinde kesin kayıt için gerekli olan belgeleri teslim etmeniz gerekmektedir.

S3- Başvuruda bulunmam için belli bir yüksek lisans notuna sahip olmam gerekiyor mu?

Doktora programlarına başvuruda bulunmanız için herhangi bir başarı notu aranmamaktadır.

S4-Hangi programlara başvuruda bulunabilirim?

Erişim sayfamızda ilân edilen ilgili döneme ait başvuru kılavuzunda tezli yüksek lisans programlarının öğrenci kaynağı açıklanmakta olup, sadece belirtilen lisans programından mezun olan kişiler başvuruda bulunabilmektedir.

S5-Aynı anda birden fazla farklı doktora programına başvuruda bulunabilir miyim?

Hayır. Aynı anda sadece bir doktora programına başvuruda bulunabilirsiniz.

 S6- Başvuru esnasında mezuniyet şartı aranmakta mıdır?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların, en geç Enstitümüzce ilân edilen başvuru tarihinin son gününe kadar bir yüksek lisans programından mezun durumda olması gerekmektedir. Mezuniyete hak kazanmış olmak başvuruda bulunmak için yeterli koşul değildir.

S7- Başvuru esnasında dil belgesi ve ALES belgesi şartı aranmakta mıdır?

Evet. Kesin kayıt hakkı kazanmanız durumunda Enstitümüze ibraz edeceğiniz dil puanınız ve ALES puanınız çevrimiçi başvuru işlemleri esnasında da istenmektedir.

S8- Başvuruda bulmam için en az ALES puanım kaç olmalı?

Erişim sayfamızda yayımlanan ilgili döneme ait başvuru kılavuzunda doktora programlarının hangi ALES puan türüne göre başvuru kabul edeceği ilân edilmektedir Başvuruda bulunmak istediğiniz programın ALES puan türüne göre en az 60 puan almış olmanız gerekmektedir. Daha önce herhangi bir doktora programından mezun olan kişilerden ALES puanı istenmemektedir.

S9- Hangi dil belgeleri ile başvuruda bulunabiliyorum?

Doktora programlarına öğrenci kabulünde YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın muadili bir puan alınması zorunludur. DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulun ve İlahiyat Fakültesi tarafından gerçekleştirilen sınavlardan alınan puanlar, doktora başvurularında kullanılamamaktadır.

S10- ALES puanın geçerlilik süresi ne kadar?

ALES sınavının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının ilân edildiği tarihinden itibaren 5 yıldır.

S11-YÖKDİL puanın geçerlilik süresi ne kadar?

Merkezî yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının ilân edildiği tarihinden itibaren 5 yıldır.

S12- Bilim sınavının yeri ve zamanını nereden öğrenebilirim?

Sınavdan önce erişim sayfamızda ilân edilmektedir.

S13- Bilim sınavına girerken yanımda bulundurmam gereken belgeler nelerdir?

Sınav Giriş Belgeniz ve Özel Kimlik Belgesini mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport Özel Kimlik Belgesi olarak kabul edilmektedir. Fotoğrafın üzerinde soğuk damga bulunan ve resmî bir kuruluştan alınan kimlik belgeleri de kabul edilebilir. Resmî bir kuruluştan alınmış olsa bile üzerinde soğuk damga bulunmayan kimlik belgeleri kabul edilmez.

Category: Doktora

S1- Bilim sınavına girmek zorunlumu?

Evet. Bilim sınavından aldığınız puana göre Başarı Puanınız hesaplanmaktadır.

S2-Bilim sınavı hangi formatta yapılıyor?

Erişim sayfamızda ilân edilen kılavuzda doktora programlarının sınav şekli farklılık göstermekte olup sınavlar Sözlü veya Yazılı ve Sözlü olarak yapılabilmektedir. Yazılı bilim sınavı klasik sınav formatında, sözlü bilim sınavı jüri üyelerinin karşısında sözlü mülakat olarak gerçekleşmektedir.

S3Bilim sınavının jürilerini öğrenebilir miyim?

Hayır.

S4Bilim sınavında hangi konulardan sorumluyum?

Sorular Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından oluşturulan Bilim Sınav Jürisi tarafından hazırlanmakta olup, Enstitümüzün konu ile ilgili bilgisi bulunmamaktadır.

S5- Başarı puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Başarı puanınızın hesaplanması için bilim sınav notunuzun (sözlü veya yazılı-sözlü) en az 75 puan olması gerekmektedir. Başarı puanı; lisans not ortalamasının %25’i, bilim sınavı notunun% 25’i ve ALES puanının %50’si toplanarak hesaplanmaktadır.

S6Kazanan öğrencilerin sıralaması nasıl yapılmaktadır?

Adayların başarı puanına göre sıralama yapılmaktadır. En yüksek başarı puanından başlanarak kontenjan sayısı kadar öğrenci ilgili programa yerleştirilir.

S7- Bilim sınavının sonucunu nereden öğrenebilirim?

 Programlara yerleşmeye hak kazanan adaylar Enstitümüzün erişim sayfasında ilân edilmektedir.

 S8-Bilim sınav sonucuna nasıl itiraz edebilirim?

Bilim sınav sonucunun ilânından izleyen 5 iş günü içinde Enstitümüze dilekçe ile başvuruda bulunmanız halinde bir maddî hata olup olmadığı kontrol edilir.

S9-Yedek kontenjandan kayıt hakkı kazanma imkânım var mı?

Yedek olabilmek için bilim sınavından en az 75 puan alınması gerekmektedir. Kesin kayıt sonucu açık kalan kontenjanlar için, kontenjan sayısının yarısı kadar yedek adaya yedekten yerleşme için başvuru hakkı tanınacaktır. Başvuranlar arasından, sınav sonrası boş kalan kontenjan kadar olanı başarı puanlarına göre sıralanacak, bunlardan sadece boş kontenjan sayısı kadarına kesin kayıt hakkı tanınacaktır. Yedek adaylar için başvuru süreci erişim sayfamızda ilân edilecektir. Başvuranlar

Category: Doktora

S1. Kesin kayıt hangi tarihlerde yapılmaktadır?

Kesin kayıt tarihleri başvuru kılavuzumuzda ilân edilmektedir. Kayıt tarihlerindeki değişiklik olabilme ihtimaline karşı erişim sayfamızı takip ediniz.

 S2- Kesin kayıt işlemleri için Enstitüye gelmem zorunlu mu?

Kesin kayıt işlemleri için adayın kendisinin ya da noter vekâleti olan bir kişinin Enstitüye bizzat gelmesi gerekmektedir.

S3- Kaydımı tamamlamam için öğrenci numaramı nereden öğrenebilirim?

Erişim sayfamızda ilân edilmektedir.

S4- Enstitüde yapılan kesin kayıt işlemleri önce yapmam gereken herhangi bir işlem var mı?

Programlara yerleşmeye hak kazanan adayların, Dokuz Eylül Üniversitesinin web sayfasında yer alan DEBİS’e öğrenci numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Yeni Kayıt İşlemleri kısmından istenen tüm bilgileri girmeleri gerekmektedir. Aksi halde kesin kayıt işlemine onay verilememektedir.

S5- DEBİS girişini nasıl yapabilirim?

Kesin kayıt döneminde ilân edilen linkten detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

S6- Kesin kayıtta hangi belgeleri getirmem gerekiyor?

 • Yüksek lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği ve not dökümünü içeren belge (ilgili belgelerin mezun olunan üniversiteden resmî onaylı veya noter onaylı sureti ya da kare kodlu e-devlet üzerinden alınan mezun bilgi formunun olması gerekir).
 • ALES ya da e-ALES Sonuç Belgesi,
 • Yabancı Dil Belgesi,
 • 2 adet 4×6 cm boyutunda fotoğraf,
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 • Adlî Sicil Belgesi.

S7- Kesin kaydımı Enstitüde tamamladıktan sonra yapmam gereken herhangi bir işlem var mı?

Kesin kaydını tamamlayan öğrenciler, Dokuz Eylül Üniversitesinin erişim sayfasında yer alan Web Kayıt linkinden ders seçiminde bulunmaları gerekmektedir. Ders seçimini tamamlayan öğrenci seçmiş olduğu derslerin danışmanı tarafından onaylanıp onaylanmadığını mutlaka kontrol etmesi gerekmektedir (Yeni kayıtlanan öğrencilere kayıt yenileme sürecinde, geçici olarak, ilgili programın anabilim dalı başkanı danışman olarak atanır).

 S8- Öğrenci kartımı ne zaman ve nasıl alabilirim?

Öğrenci kimlik kartının hazır olması halinde erişim sayfamızda duyuru yapılmaktadır. Öğrencinin kendisi ya da noter vekâleti olan bir kişi Enstitüye gelerek öğrenci kimlik kartını alabilir.

Category: Doktora

S1- Her dönem kayıt yenilemek zorunda mıyım?

Evet. Kesin kayıt yaptırdığınız dönemden itibaren mezun olacağınız döneme kadar kayıt yenilemeniz gerekmektedir. Kayıt yenileme yapmadığınız dönemde hiçbir öğrencilik haklarından yararlanamamaktasınız.

S2- Öğrenim harcını hangi dönemden itibaren yatırmam gerekiyor?

Ders aşamasına başladığınız yıldan itibaren ilk 8 yarıyıl öğrenim ücreti alınmamaktadır. Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık okuyan öğrenciler söz konusu dönemde öğrenim ücreti ödemezler.

S3- Harç ödememem gereken dönemde olmama rağmen neden üzerimde harç borcu gözükmektedir?

Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğunuzdan dolayı ikinci üniversite harç borcu gözükmektedir. Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmamanız durumunda harç borcu gözüküyor ise Rektörlük Öğrenci İşleri birimi ile iletişime geçiniz.

S4- Harç borcunu hangi banka ve hesap numarasına yatırmam gerekiyor?

Harç borcu olan öğrenciler kayıt yenileme tarihlerinde Ziraat Bankası’nın herhangi bir şubesine öğrenci numarası ile ödeme işlemlerini gerçekleştirmelidirler. Aksi takdirde kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiremezler.

 S5- Alttan aldığım ders web kayıt ekranında çıkmıyor ne yapmalıyım?

Öğrenci işleri birimi ile iletişime geçmelisiniz.

S6- Seçeceğim dersin karşısında DPY çıkmıyor?

Öğrenci işleri birimi ile iletişime geçmelisiniz.

S7- Kayıt yenileme işlemlerinde kaç ders seçmem gerekiyor?

Seçmiş olduğunuz derslerin kredi toplamı en az 30 AKTS değerini sağlayacak şekilde olmalıdır. Almanız gereken zorunlu dersler var ise öncelikli olarak bu dersleri almalı, sonrasında seçmeli dersler ile 30 AKTS’yi tamamlamalısınız.

S8- Kaldığım seçmeli dersi değiştirebilir miyim?

Kaldığınız dersin AKTS değeri ile aynı veya fazla olacak şekilde başka bir seçmeli ders seçebilirsiniz.

S9- Kayıt yenileme tarihini kaçırdım, ne yapmalıyım?

İlan edilen mazeret kayıt tarihlerine denk gelmek şartı ile Enstitü Yönetim Kurulda görüşülmek üzere mazeretinizi bildiren dilekçeniz ile Enstitüye başvurmanız gerekmektedir. Kurul onay vermesi halinde kayıt yenilemeniz yapılabilir.

S10- Ders ekleme ve bırakma işlemini ne zaman ve nasıl yapmalıyım?

Seçtiğiniz ders açıldığı için dersi bırakamazsınız.

S11- Başka bir programdan ders alabilir miyim?

Kayıt yenileme tarihinden en az iki hafta önce, almak istediğiniz derse ilişkin talebinizi, danışman ve anabilim dalı başkanınızın görüşü ile birlikte Enstitümüze bir dilekçeyle bildirmeniz gerekmektedir. Teslim etmiş olduğunuz dilekçede belirtilen ders, eğer ilgili programda açılması önerilen dersler arasında ise ders, öğrenci işleri tarafından web kayıt ekranınıza tanımlanacaktır. Böylece ilgili dersin seçimini yapabileceksiniz.

Kayıtlı olduğunuz olduğu program dışındaki programlardan ders yüküne sayılmak üzere alabileceğiniz derslerin toplam kredisi, programı tamamlamak için almanız gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

S12- Muafiyet işlemlerini ne zaman ve nasıl yapmalıyım?

Muafiyet işlemlerinin DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 13. Maddesi doğrultusunda yapılmaktadır. İlgili koşulları sağlamanız halinde kayıt yenilme işleminden hemen sonra, Enstitüye dilekçe ile başvuruda bulunmanız gerekmektedir. İlgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile muafiyet işleminiz yapılmaktadır. Muafiyet başvuruları ilgili dönem içinde yapılmaktadır. Bu nedenle her dönem için ayrı başvuruda bulunmanız gerekmektedir. 

S13- Unutmuş olduğum DEBİS şifremi sıfırlayamıyorum?

Kesin kayıt işlemleri esnasında beyan ettiğiniz telefon numaranızı değiştirdiğiniz için aktivasyon kodu gelmemektedir. Güncel telefon numaranızı öğrenci işleri bürosunda anabilim dalınızdan sorumlu personele eposta atarak bildirdikten sonra DEBİS şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

S14-Hangi şartlarda kaydımı dondurabilirim?

Hak saklama talepleri DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 32. maddesi doğrultusunda yapılmaktadır. Kayıt yenileme işleminizi tamamladıktan sonra uygulama esaslarında belirtilen halleri sağlıyor olduğunuzu gösterir belgeleriniz ile birlikte Enstitümüze dilekçe ile başvurmanız durumunda talebiniz Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

Category: Doktora

S1- Program derslerini en geç ne zamana kadar tamamlamalıyım?

Kayıt yaptırdığınız dönemden itibaren 4 yarıyılda tüm derslerden (Seminer dersi dâhil) başarılı olmanız gerekmektedir. Başarılı olduğunuz tüm derslerin toplamı en az 60 AKTS olmalıdır.

S2- Kaldığım bir dersi izleyen yarıyılda tekrar alabilir miyim?

Hayır. Kaldığınız dersi ancak ait olduğu dönemde alabilirsiniz (Örneğin güz döneminde kalmış olduğunuz dersi bir sonraki güz dönemi alabilirsiniz).

S3- Derslere devam zorunluluğu bulunmakta mıdır?

Derslere %70 devam koşulunu sağlamayan öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz.

S4- Sınavlara mazeretim gereği girememe durumunda ne yapmalıyım?

Sınava girememe gerekçenizi belgelendirmek koşulu ile dilekçe ile Enstitümüze başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Yönetim Kurulunda durumunuz değerlendirilecek, uygun görülmesi halinde size tekrar sınav hakkı verilecektir.

S5-  Derslerden başarılı sayılmam için en az kaç almam gerekiyor?

Bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CB notu alınması gerekir. 

Category: Doktora

S1- En geç ne zamana kadar danışman seçimini tamamlamalıyım?

En geç ikinci yarıyılın sonuna kadar danışman seçiminizi tamamlamalısınız.

S2- Danışman seçimini nasıl yapabilir?

Erişim sayfamızdaki form arşivinde yer alan Danışman Öneri Formunu tüm imzalar tam olacak şekilde Enstitüye teslim etmeniz halinde Yönetim Kurulu onayı ile danışman atamanız yapılır.

S3- Hangi durumda Danışman değişikliğini yapabilir?

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama esaslarının 20. Maddesinde belirtilen hususlar gereğince danışman değişikliği; öğrencinin veya danışmanının talebi ile Anabilim Dalı Başkanlığının gerekçeli önerisini içeren Danışman Değişikliği Formu doldurularak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

S4- Danışmanım emekli oldu ne yapmam gerekiyor?

Erişim sayfamızda bulunan form arşivinde 31.Madde Danışman Değişikliği Formunu imzaları tam olacak şekilde Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

Category: Doktora

S1-Yeterlik sınavına ne zaman girebilirim?

Doktora programı öğrencileri tüm derslerden başarılı olması halinde en geç 5. yarıyılın sonunda bir yeterlik sınavına girmesi gerekmektedir.

S2-Yeterlik sınavı nasıl yapılmaktadır?

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

S3- Yeterlik sınavından başarılı sayılmam için en az kaç puan almam gerekmektedir?

Yazılı sınavda 100 üzerinden 75 ve üzeri not alan öğrenci sözlü sınava alınır.

S4-Yeterlik sınavında başarısız olmam halinde ne olur?

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm veya bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

S5-Yeterlik sınavına kaç defa girebilirim?

Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavlarına belirlenen süreler içinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilir nitelikte mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci, bu sınavlardan başarısız sayılır.

S6- Yeterlik sınavından başarılı olduktan sonra ne yapmam gerekiyor?

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci erişim sayfamızdaki form arşivinde bulunan Tez İzleme Jüri Öneri Formunu ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda belirleyerek Enstitü Yönetim Kurulu onayına sunar.

Category: Doktora

S1-Tez öneri toplantısını en geç ne zamana kadar yapmam gerekiyor?

Yeterlik sınavında başarılı olmanız halinde, bu sınavdan en geç 6 ay içinde Doktora Tez Önerisi Raporunu, erişim sayfamızda belirtilen şekil ve içeriğe uygun olarak düzenlenen tez önerisi sınav tarihinden en geç on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine sunmanız gereklidir. Tez izleme komitesi, sunduğunuz tez önerisinin kabulü, düzeltilmesi veya reddine dair kararını verir. Düzeltme süresi bir aydır. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca Enstitüye bildirilir.

S2- Tez öneri savunması toplantısına katılmama durumunda ne olur?

Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Takip eden bir sonraki dönemde aynı tez izleme komitesi ile tekrar tez önerisi savunmasına girmesi gerekmektedir. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

S3- Tez önerim reddedilmesi durumunda ne yapabilirim?

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

S4- Tez başlığı öneri formunu ne zaman Enstitüye teslim etmeliyim?

Tez öneri toplantısı yaptıktan sonra erişim sayfamızda yer alan Tez Başlığı Öneri Formunu Enstitüye teslim ederek kuruldan onaylanması gerekmektedir.

S5- Tez Öneri savunmasında başarılı olduktan sonra hangi aşamaları takip etmeliyim?

Tez öneri savunmasında başarılı olan öğrenciler; mezuniyet aşamasına kadar her yarıyıl kayıt yenilemiş olma şartı ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında danışman öğretim üyesinin belirlediği yerde, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez tez izleme toplantısını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Erişim sayfamızdaki form arşivinde belirtilen şekil ve içeriğe uygun olarak hazırlanan raporu en az bir ay önceden tez izleme komitesi üyelerine sunulması gerekir. Komite, toplantı sonunda öğrencinin hazırladığı Tez İlerleme Raporunu ve sunumunu değerlendirerek Tez İzleme Toplantısı Takip Formunu doldurur.

S6- Tez izleme formunu en geç ne zamana kadar Enstitüye teslim etmem gerekiyor?

Tez İzleme Toplantısı Takip Formunu ve Tez İlerleme Raporunun tez izleme jürisi tarafından imzalanmış halinin üç gün içinde Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak bu tarihler Enstitünün belirleyeceği son teslim tarihini aşamaz.

S7- Tez izleme toplantısına girmemem halinde ne olur?

Tez izleme toplantısına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

S8- Mezun olmam için kaç tane tez izleme toplantısına katılmam gerekiyor?

Mezuniyetiniz için en az 3 tane tez izleme toplantısı yapmanız gerekiyor. Ancak bunula birlikte en az 240 AKTS’yi tamamlamış olmanız gerekmektedir.

S9- Çalışmış olduğum tezin konusunu değiştirebilir miyim?

Doktora öğrencileri en geç 8. yarıyıla kadar tez konusu değişikliği talebinde bulunabilir. Tez konusu değişen doktora öğrencisi yeniden tez öneri savunmasına girmek zorunda olup, tez tesliminden önce, öğrencinin en az üç kez tez izleme toplantısına girmesi ve başarılı olması gerekir.

Category: Doktora

S1- Tezimi en erken ne zaman teslim edebilirim?

En az 240 AKTS’yi tamamlamış olmanız, 3 tez izlemeye girmeniz ve gerekli yayın koşulları sağlamanız şartı ile olduğunuz tarihten itibaren en erken 3 yıl sonra tez tesliminde bulunabilirsiniz.

S2- Tezimi en geç ne zaman Enstitüye teslim edebilirim?

Hazırlık ve bilimsel hazırlık süreleri hariç, öğreniminizin 12. yarıyılının sonunda tez teslimi yapmanız gerekmektedir. Yarıyıl sonu tarihleri erişim sayfamızda ilân edilmektedir.

S3-Tezimi teslim etmem için herhangi bir yayın yapma şartım var mı?

Evet var. Doktora öğrencilerinin tez konusu ile ilgili öğrencinin ilk isim olarak yer aldığı en az bir adet bilimsel makalesinin (alanında doçentlik başvurusu için kabul edilen şartlara uygun ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kesin kabul edilmiş olması durumunda sayı bilgisini de içeren editör yazısı ile birlikte) yayınlanmış olması ve tezi ile ilgili çalışmaları hakkında ulusal/uluslararası hakemli bilimsel etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması gerekir

S4- Tez teslim süremi hangi durumlarda uzatabilirim?

Öğrenim süresi içinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen sağlık raporu, hak saklama kararı ve ek süre kararı olan öğrenciler için bu süre kadarı azamî öğrenim sürelerine ilâve edilir.

S5- Tez tesliminden sonra ne zamana kadar savunmaya girmem gerekiyor?

Jüriniz onaylandığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde savunmaya girmiş olmalısınız. Bütün işlemlerin bir sonraki dönem kayıt yenilemelerinden önce tamamlanıp mezun olmanız gerekmektedir.

S6. Tezimi tamamladım ne yapmam gerekiyor

Savunmaya girebilmek için aşağıda belirtilen evrakları Enstitüye teslim etmeniz veya bu evrakların Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından sbe.tez@deu.edu.tr adresine eposta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

 • Tezin pdf formatında kopyası tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanır.
 • 1 adet spiral ciltli tez, tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanır.
 • 1 adet alıntılar dâhil, 1 adet alıntılar hariç toplam 2 adet İntihal Raporu ve 1 adet dijital makbuz danışman tarafından hazırlanıp imzalanır.
 • 2 adet Doktora Tez Teslim formu öğrenci tarafından doldurulup imzalanır
 • Tez Yazım Kontrol formu tez kontrol uzmanına onaylatılır.
 • Gerekli yayınların çıktıları.
 • Doktora Tez Jüri Öneri Formu ve İntihal Raporu Beyan Belgesi Danışman tarafından doldurulup imzalanır.

Yukarıda belirtilen evraklar Enstitüye teslim edildikten sonra, teziniz Enstitümüzde bulunan bir uzman tarafından şekil bakımından incelenecektir. Tezde savunmaya girmesine engel teşkil edecek sorun olmaması halinde öğrenci işleri personeli tarafından evraklarınız ilgili birimlere yönlendirilecektir. 

S7. Savunma sınavından başarılı oldum, savunma sınavı sonrası yapmam gerekenler nelerdir?

Savunmada başarı olmanız halinde savunma tarihinizden itibaren en geç 1 ay içinde aşağıda belirtilen belgeleri Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

 • 1 adet deri ciltli tez, tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanır (Jürinin imzası bulunan Tez Onay Sayfası iki nüsha olarak teslim edilecektir),
 • 1 adet pdf formatlı CD (Türkçe Özet, İngilizce Özet, Tezin Tamamı) hazırlanır.
 • – Tez savunmasından sonra Başarılı Tez Öğrencileri İçin Tez Teslim Tutanağı öğrenci ve danışman tarafından imzalanır (http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/formArsivi/1).
 • Tez ve Mezuniyet İşlemleri Bürosunda bulunan Tez Yazım Kontrol Formu imzalanır.
 • Kütüphane İlişik Kesme Formu
 • Mezun Bilgi Formu doldurulur (deu.edu.tr/debis.php) .
 • 2 adet Tez Veri Formu (https://tez.yok.gov.tr/)
 • Öğrenci Kimlik Kartı iade edilir.

S8. Savunmada düzeltme aldım ne yapmam gerekiyor?

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencisi en geç altı ay içinde düzeltmeleri yapilân tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. Düzeltme kararı bir defaya mahsus verilir.

Category: Doktora

S1- Savunmaya girdikten sonra mezun olmuş oluyor muyum?

Hayır. Savunmada başarılı olduktan sonra, savunma sonrası teslim etmeniz gereken evrakları savunma tarihinizden itibaren 30 gün içinde Enstitüye teslim etmeniz halinde yapılacak olan ilk Yönetim Kurulu toplantısında mezuniyetiniz onaylanmalıdır.

S2- Mezun olduğuma dair belge alabilir miyim?

Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyetiniz onaylandıktan sonra Geçici Mezuniyet Belgesi alabilirsiniz.

S3- Diplomamı ne zaman alabilirim?

Diplomalar, ortalama olarak mezun olduktan sonra, 6 ay içerisinde Rektörlük tarafından hazırlanıp Enstitümüze gönderilmektedir.

S4- Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesini bir yakınım alabilir mi?

Mezuniyet işlemleri esnasında almış olduğunuz Geçici Mezuniyet Belgenizin aslını teslim etmeniz şartı ile noter vekâleti olan bir kişiye verilebilir.

S5- Diploma ekini nasıl alabilirim?

Diploma ekleri, ortalama olarak mezun olduktan sonra, 6 ay içerisinde Rektörlük tarafından hazırlanıp Enstitümüze gönderilmektedir.

S6-Mezun kartı alabilir miyim?

Evet alabilirsiniz. Konu ile ilgili bu linkten bilgi alabilirsiniz. https://mezun.deu.edu.tr/mezun-kart/

 

KAYIT SİLİNME DURUMLARI

Durum

Lisansüstü Kademesi

Kayıt Silinme Koşulu

Bilimsel Hazırlık

YL+ Doktora

Bilimsel Hazırlık derslerini 2 yarıyıl sonunda tamamlayamamak.

Ders Aşamasının Tamamlanmaması

YL+ Doktora

Derslere başladığı dönemden itibaren 4 yarıyıl sonunda derslerini (Seminer dersi dâhil) tamamlamamak.

Ders Aşamasının Tamamlanmaması

Tezsiz/Uzaktan Öğretim Tezsiz YL

Derslere başladığı dönemden itibaren 3 yarıyıl sonunda derslerini (Bitirme projesi dâhil) tamamlamamak.

Tezini Tamamlamamak

YL+ Doktora

Ek süre ve hak dondurma hariç yüksek lisans için 6. yarıyılın, doktora için 12. yarıyılın sonunda tezini tamamlayamamak.

Kayıt Yenilememe

YL+Doktora+ Tezsiz/Uzaktan Öğretim Tezsiz YL

–  Eğitimlerinin son dönemlerinde kayıt yenilemememek.

–  Doktora öğrencilerinin, kayıt yenilemedikleri takdirde Yeterlik Sınavı, Tez Öneri Savunması ve Tez İzleme Toplantılarına katılamayacakları için başarısız sayılacaklarından, son yarıyıla kalmadan kayıtları silinebilir.

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora

–  2 Yeterlik Sınavından başarısız olmak.

–  Süresi içinde Yeterlik Sınavına girmemek.

–  5. yarıyılın sonuna kadar ilk Yeterlik Sınavından başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencin, 6. Yarıyılın sonuna kadar girdiği Yeterlik Sınavından başarısız olması.

Doktora Tez Önerisi Savunması

Doktora

–  Tez Önerisi savunmasından 2 kez başarısız olmak.

–  Yeterlik Sınavından sonra 6 ay içerisinde tez önerisi savunmasına girmeyerek başarısız olan öğrencinin,  2. Tez önerisi savunmasına girmemesi veya başarısız olması.

Tez İzleme Toplantısı

Doktora

Tez İzleme Toplantısına üst üste iki kere veya aralıklı üç kere girmemek.

Kendi İsteği

YL+Doktora+ Tezsiz/Uzaktan Öğretim Tezsiz YL

Öğrencinin kaydının silinmesini istediğine dair bir dilekçe vermesi.


 • Enstitümüz resmi tatillere denk gelmemek üzere her hafta çarşamba günü yönetim kurulu yapılmaktadır.

  Çarşamba günü yapılan yönetim kuruluna alınacak evrağın en geç aynı haftanın pazartesi günü mesai bitimine kadar enstitüye ulaştırılması gerekmektedir.

 • (zorunlu)

 • Font Boyutunu Değiştir
  Kontrast