Form Arşivi

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA YÖNELİK FORMLAR
Değerli Öğrencilerimiz,
Bu formların bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir. Aksi takdirde işleme alınmayacaktır.

 

Ders ve Tez İşlemleri ile İlgili Formlar
Genel Dilekçe Örneği için tıklayınız.
No Form Arşivi
3 Yüksek Lisans Tez Teslim,Kontrol, Jüri Öneri Formları ve İntihal Raporu Beyanı
4 Yüksek Lisans Tez Danışmanı ve Tez Konusu Öneri Formu
5 Lisansüstü 2. Tez Danışmanı Öneri Formu
6 Lisansüstü Tez Danışman Değişikliği Formu
7 Yüksek Lisans Tez Başlığı Öneri Formu
8 Yüksek Lisans Tez Başlığı Değişiklik Formu
9 Lisanüstü Seminer Dersi Uygulama Formu
10 Lisansüstü Uzmanlık Alanı Dersi Uygulama Formu
20 Yüksek Lisans Ön Değerlendirme Raporu
27 Sınav Kağıdı
33 Erasmus İzin Dilekçesi
39 İNTİHAL YAZILIM PROGRAMI RAPORU BEYAN BELGESİ
43 Ders Değişikliği Formu
47 31.MADDE Danışman Değişikliği
48             EK SÜRE DİLEKÇE ÖRNEĞİ                                                                                                                                                                                                                      

 

Mezuniyet İşlemleri ile İlgili Formlar
No Form Arşivi
1 CD Etiketi ve Denetim Formu
12 Kütüphane İlişik Kesme Formu
13 Başarılı Tez Öğrenciler İçin Tez Teslim Tutanağı
14 Düzeltme Alan Öğrenciler İçin Tez Teslim Tutanağı
18 Tez Kontrol Formu 1
35 Tez Tanıtım Formu
40 Tez Teslim İşlemleri İle İlgili Açıklamalar

 


  • (zorunlu)

  • Font Boyutunu Değiştir
    Kontrast