Tezsiz Tezli Geçiş

TEZSIZ YÜKSEK LISANS PROGRAMINDAN TEZLI YÜKSEK LISANS PROGRAMINA GEÇIŞ

Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen evraklarla beraber 4-8 Şubat 2019 tarihleri arasında enstitüye müracaat etmeleri gerekmektedir.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI MADDE 23:

(1) Her yarıyıl başında Enstitü tarafından Anabilim Dalı Başkanlıklarının Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü ile ilgili görüşleri ve o yarıyıl için ayıracakları kontenjan önerileri alınır (kontenjan anabilim dalı program kontenjanının en fazla %20’si kadar olabilir). Önerilen kontenjanlar Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilan edilir. İlan edilen kontenjanlara müracaat eden öğrencilerin geçiş yapabilmesi için;

a) Kayıtlı olduğu program ile geçiş yapacağı programın aynı adı taşıması, (program aynı anabilim dalı programı olmasına rağmen farklı bir ad taşıyorsa içerik açısından denk olması şartı aranır)

b) En az 4.00 üzerinden 3.00 akademik not ortalamasına sahip olması,

c) Programın başvuru koşullarında belirtilen türde ve puanda son üç yılda alınmış ALES belgesine sahip olması,

ç) YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınav belgelerine sahip olması gerekir.

(2) Yukarıdaki koşulları sağlayan ve süresi içerisinde başvuran öğrencilerin başvuru evrakı Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülür ve başvurusu uygun görülenler yüksek lisans not ortalaması en yüksek olan öğrenciden başlayarak kontenjan dâhilinde Tezli Yüksek Lisans Programına kayıtları yapılır.

(3) Tezli Yüksek Lisans Programına geçiş yapan öğrencilere danışman atanarak öğrencilerin uzmanlık alanı ve seminer dersleri ile tez çalışmasına kaydı yapılır.

(4) Tezsiz Yüksek Lisans Programında geçirilen süreler azami sürelere sayılır


  • Enstitümüz resmi tatillere denk gelmemek üzere her hafta çarşamba günü yönetim kurulu yapılmaktadır.

    Çarşamba günü yapılan yönetim kuruluna alınacak evrağın en geç aynı haftanın pazartesi günü mesai bitimine kadar enstitüye ulaştırılması gerekmektedir.

  • (zorunlu)

  • Font Boyutunu Değiştir
    Kontrast