Özel Öğrenci

ÖZEL ÖĞRENCI

ÖZEL ÖĞRENCİLİK

Genel Bilgi

Özel öğrenci, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi veya bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmaksızın belirli konularda bilgilerini artırmak için ders alan kişileri ifade eder.

Özel öğrencilik ile ilgili detaylı bilgi için DEÜ Özel Öğrenci Yönergesi ve SBE Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları Madde 7 incelenmelidir. Özel öğrenci olmak için başvuranlar, belirtilen iki dokümandaki tüm koşulları sağlamak zorundadırlar.

Özel öğrencilik kontenjanı olan programlar için tıklayınız.

Ücretler

Özel öğrencilik için haftalık ders saati başına ücretler DEÜ Yönetim Kurulunun 24.05.2016 tarih ve 1256 sayılı kararı ile tezli yüksek lisans ve doktora 300 TL, tezsiz yüksek lisans için 500 TL olarak belirlenmiştir (Hesaplama: Haftalık Ders Saati x Haftalık Ders Saati Başına Alınacak Ücret). Tezli programlardaki tüm dersler haftalık 3 saattir.

Yabancı dilde öğretim yapılan birimlere özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden haftalık ders saati başına yukarıda belirlenen ücretlerin iki katı ücret alınacaktır.

Ücretler Anabilim Dalı Başkanlığı onayı alındıktan sonra Enstitünün belirteceği şekilde yatırılacaktır.

Başvuru

Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin, derslere kayıt süresi içinde (23-27 Eylül 2019) özel öğrenci olarak ders alınacak programın Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından onaylanmış dilekçe (indirmek için tıklayınız) ve ekinde aşağıda belirtilen gerekli belgelerle birlikte Enstitüye başvurmaları gerekmektedir:

   • Yabancı dille eğitim yapılan programlara gelecek öğrencilerin yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge,
   • Lisans/yüksek lisans öğrenimi not durum belgesi (Transkript)
   • Diploma / Geçici Mezuniyet fotokopisi.
   • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
   • Bir adet fotoğraf

Bilgilendirme

SBE Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları gereğince;

(1) Her Anabilim Dalı Başkanlığının bir eğitim-öğretim yılında kabul edebileceği özel öğrenci sayısı o öğretim yılında ilân edilen yüksek lisans veya doktora kontenjanının en fazla %20’si kadar olabilir.

(2) Özel öğrenci, Anabilim Dalı Başkanlığının ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü derslere kabul edilir, ancak tez çalışması yapamaz.

(3) Özel öğrenci olmak, lisansüstü programlarına kayıt hakkı kazandırmaz.

(4) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler daha önce özel öğrenci olarak aldıkları lisansüstü dersler için DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre muafiyet isteyebilirler. Program derslerinin tamamı özel öğrenci olarak alınabilir, ancak muafiyet verilecek derslerin sayısı program derslerinin %50’sinden fazla olamaz.


 • Enstitümüz resmi tatillere denk gelmemek üzere her hafta çarşamba günü yönetim kurulu yapılmaktadır.

  Çarşamba günü yapılan yönetim kuruluna alınacak evrağın en geç aynı haftanın pazartesi günü mesai bitimine kadar enstitüye ulaştırılması gerekmektedir.

 • (zorunlu)

 • Font Boyutunu Değiştir
  Kontrast