ETİK


Etik Kurul Başvurusu

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna sunulmak üzere başvuracak araştırmacıların hazırlaması gereken belgeler ve başvuru prosedürü aşağıda  belirlenmiştir. Bu kapsamda araştırmacıların dosyasında yer alması gereken başvuru dilekçesi ve başvuru formuyla ilgili hususlar da tanımlanmış olup başvuru yapacak araştırmacıların aşağıdaki konulara dikkat ederek başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Lisansüstü öğrencilerin veri toplama içeren Tez/Dönem projesi tesliminde mezuniyet işlemleri sırasında ek olarak etik kurul onay belgelerini sunmaları gerekmektedir. 

Bu nedenle, araştırma öncesinde etik kurul onay belgesi alınması için,  Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna sunulmak üzere enstitümüze aşağıdaki belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

Taahhütname

1. Etik Kurul Başvuru Dilekçesi: PDF olarak sunulan bu dosyada boş alanların doldurulması, menü şeklinde açılan seçeneklerin seçilmesi gerekmektedir. Formu doldurabilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat Readerın yüklü olması gerekmektedir. Yüklemek için https://get.adobe.com/tr/reader/ adresine bağlanabilirsiniz.

 • Başvuru Dilekçesi.
 • Proje için başvuracak araştırmacıların, proje yürütücüsü tarafından yazılmış proje ismini içeren dilekçesi

2. Etik Kurul Başvuru Formu: 

    a. (Eğer gerekli ise) öneri formunda ek olarak sunulması gereken bazı formların örnekleri şu şekildedir;

 • Gönüllü Katılımcı Onam Formu
 • Veli izin formu

Tez ve Akademik Çalışmalarda Benzerlik Oranı

Ithenticate ve Turnitin yazılımları akademik çalışmalarda intihal taraması yapan ve akademilerde yaygın olarak kullanılan yazılımlardır.

Ithenticate

 1. Akademik makale ve yayınlar için kullanılırken, öğrenci ödev ve tezlerinde kullanılmamalıdır. 
 2. Şifre alınabilmesi için Doktor ünvanına sahip olunmalıdır.
 3. Ücretsiz üye olabilmek için DEÜ kütüphanesinden bilgi alabilirsiniz.

Turnitin

 1. Öğretim üyesi tarafından sadece tezlerde kullanılmalı, akademik çalışmaların taranmasında kullanılmamalıdır.
 2. Tez danışmanı olan öğretim üyeleri kullanabilir.
 3. Ücretsiz üye olabilmek için DEÜ kütüphanesinden bilgi alabilirsiniz.  
 4. Örnek Video 1: Turnitin tarama.
 5. Örnek Video 2: Benzerlik oranının fazla çıkmasına neden olan faktörler.

 • (zorunlu)

 • Font Boyutunu Değiştir
  Kontrast