Ek Süre Kullanımı Hakkında Duyuru

Yayınlanma Tarihi: 03-03-2023

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 45/6 Maddesine dayanarak aldığı 22.02.2023 tarih 8/51 sayılı karara göre, depremden etkilenen öğrencilerimiz -daha önce ek süre alıp almadığına bakılmaksızın- talepleri hâlinde bir yarıyıl ek süre talebinde bulunabilirler. Öğrencilerimiz, bu taleplerini aşağıda bağlantısı verilen dilekçeyi Enstitümüze ileterek yapabilirler.

Bu dilekçeyi ve eklerini Enstitümüze bizzat gelerek, iadeli taahhütlü posta veya kargo yolluyla ya da epostayla (sbe.ders@deu.edu.tr adresine, söz konusu dilekçe ve eklerini ek olarak koyarak, öğrencilere verilen “ogr.deu.edu.tr” uzantılı eposta adreslerinden göndermek koşuluyla) iletebilirler.

Dilekçenin ekinde mutlaka depremden etkilendiklerini kanıtlayıcı belge eklenmelidir. Bu belgelerin neler olduğu aşağıda belirtilmiştir.

Depremden etkilenen ne demek? Nasıl kanıtlanır?
– Kendisi veya 1. derece yakınları depremden etkilenen yerler olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Gürün (Sivas)’de ikamet ediyor olmak. İkametle ilgili belge E-devlet üzerinden alınmalıdır. Yakınları için bu belgeyi alacaklar, bu kişilerle olan 1. derece akrabalıklarını da E-devlet üzerinden alabilecekleri belge ile kanıtlamalıdır.

– Tez çalışmasının konusu depremden etkilenen bölgeler olan öğrencilerimiz de kapsam dâhilindedir. Bunun için Tez öneri formlarının ya da Tez izleme formlarından birinin kopyasını ve Danışman Hocasının görüşünü de dilekçeye eklemelidirler.

Yukarıdaki koşullara uymayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Dilekçe için Tıklayınız.


  • Enstitümüz resmi tatillere denk gelmemek üzere her hafta çarşamba günü yönetim kurulu yapılmaktadır.

    Çarşamba günü yapılan yönetim kuruluna alınacak evrağın en geç aynı haftanın pazartesi günü mesai bitimine kadar enstitüye ulaştırılması gerekmektedir.

  • (zorunlu)

  • Font Boyutunu Değiştir
    Kontrast