2023-2024 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU

Yayınlanma Tarihi: 09-08-2023

Genel Bilgi

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler her yarıyıl başında Enstitüsü web sayfasında ilan edilen kontenjanlar için istenen belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğüne müracaat ederler. Yatay geçiş koşullarını sağlayan adayların öğrencilik kayıtları, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır. Koşulları sağlamayanların veya eksik belgesi bulunanların müracaatları dikkate alınmaz.

Genel Koşullar:

1) Dokuz Eylül Üniversitesi içindeki başka bir enstitü veya başka bir yükseköğretim kurumunun tezli yüksek lisans veya doktora programlarında kayıtlı olup, en az birinci yarıyılını tamamlamış olması,

2) Yatay geçiş için başvuru sırasında kayıtlı olduğu diğer programdaki not ortalamasının yüksek lisans için 4 üzerinden en az 3.00, doktora için 4 üzerinden en az 3.20 olması,

3) Yüksek lisans programlarında kayıtlı olup ikinci yarıyılında yatay geçiş yapmak isteyenler ile doktora programlarında kayıtlı olup ikinci veya üçüncü yarıyıllarında yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin önceki yarıyıllardan kalan başarısız derslerinin olmaması, Yatay geçiş yapılmak istenilen programın yatay geçiş kontenjanının bulunması,

4) Yatay geçiş yapılmak istenilen program ile kayıtlı olduğu program adının aynı olması veya farklı isimlerde olan programların müfredatında yer alan derslerin üçte ikisinin ders içeriği olarak eşdeğer olması

5) Tezli yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresinin son bir yılında; doktora programlarında ise normal öğrenim süresinin son iki yılında yatay geçiş yapılamaz.

6) Yatay geçiş talebi kabul edilen ve öğrencilik kaydı yapılan öğrenci yeni bir danışman belirlemek ve doktora tez aşamasında geliyor ise yeniden tez önerisine girmek zorundadır.

7) Tez aşamasında yatay geçiş yolu ile Enstitü lisansüstü programlarına kayıt yaptıran öğrencilere ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı gerek gördüğü takdirde ders ya da dersler aldırabilir.

8) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında veya kamu kurum ve kuruluşlarını birinci dereceden temsil görevinde bulunan (Dernekler hariç, Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Vali, Vali Yardımcısı, Askeri Erkân, Hakim, Savcı, Milli Sporcu v.b.) yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciler kayıt koşullarını sağladıkları takdirde bu maddenin (7) bendindeki süre koşulundan muaftır.

9) Adayın yatay geçiş başvurusunun değerlendirilmesine esas alınacak yüksek lisans ve doktora notlarının dönüşümü DEÜ Senatosu tarafından onaylanan not dönüşüm tablosu dikkate alınarak yapılır.

10) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yolu ile öğrenci kabul edilmez.

11) Yatay geçiş yapan öğrencinin ders aşamasında yatay geçiş yaptığı programda tamamlaması gereken AKTS kredi yükünü tamamlayacak dersler Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Yatay geçiş kontenjanı olan programlar için tıklayınız.

Başvuru

Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin 11-15 Eylül 2023 tarihleri arasında  başvuru formu ve ekinde aşağıda belirtilen gerekli belgelerle birlikte Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Yatay geçiş başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

Gerekli belgeler

1) Yatay geçiş başvurusu sırasında kayıtlı olduğu diğer programda almış olduğu dersler, içerikleri ve not döküm belgesi.

2) Yüksek lisans öğrencilerinin lisans, doktora öğrencilerinin ise lisans ve yüksek lisans programlarına ait diplomaları ve diploma eklerinin (diploma eki yok ise not döküm belgeleri), onaylı örneği. (Mezun olunan üniversiteden resmi onaylı veya noter onaylı olmalıdır.)

3) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan disiplin durumunu gösterir belge.

4) ALES, GRE ve GMAT puan şartını sağladığını gösterir sınav sonuç belgesi,

En az; Yüksek Lisans için: ALES:55 ve  Doktora için:  ALES:60

5) Biri öğretim üyesi tarafından verilmiş olmak üzere en az iki referans mektubu,

6) DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen dil puanlarını sağladığını gösteren yabancı dil belgesi.

Türkçe YL programları için;  YDS: 50 YÖKDİL:50 TOEFL:60
İngilizce YL programları için; YDS: 55 YÖKDİL:55 TOEFL:66
Doktora programları için;   YDS: 55 YÖKDİL:55   TOEFL:66

Bu belgeler dışında YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer belgeler de geçerlidir.

7) Nüfus Kayıt Örneği

8) 2 adet fotoğraf

9) Adli sicil belgesi


  • Enstitümüz resmi tatillere denk gelmemek üzere her hafta çarşamba günü yönetim kurulu yapılmaktadır.

    Çarşamba günü yapılan yönetim kuruluna alınacak evrağın en geç aynı haftanın pazartesi günü mesai bitimine kadar enstitüye ulaştırılması gerekmektedir.

  • (zorunlu)

  • Font Boyutunu Değiştir
    Kontrast