2023-2024 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDAN TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA GEÇİŞ BAŞVURULARI HAKKINDA

Yayınlanma Tarihi: 09-08-2023

Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, aşağıda belirtilen evraklarla beraber 11-15 Eylül 2023 tarihleri arasında enstitümüz öğrenci işleri birimine tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş başvuru formu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak için müracaatta bulunacak olan adayların aşağıda belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir.

  1. Kayıtlı olduğu program ile geçiş yapacağı programın aynı adı taşıması, (program aynı anabilim dalı programı olmasına rağmen farklı bir ad taşıyorsa içerik açısından denk olması şartı aranır)
  2. En az 4.00 üzerinden 3.00 akademik not ortalamasına sahip olması,
  3. Programın başvuru koşullarında belirtilen türde ve puanda son beş yılda ilan edilmiş en az 55 puan olan ALES belgesine sahip olması.

YÖK tarafından yapılan merkezi yabancı dil (İngilizce) sınavından, son beş yıl içinde en az 50 puan alınmış başarı belgesine veya DEU Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavdan son 3 yıl içinde en az 55 puana sahip olmak. TOEFL IBT:60 PUAN veya YÖK tarafından kabul edilen diğer sınavlarda geçerlidir.

Yukarıdaki koşulları sağlayan ve süresi içerisinde başvuran öğrencilerin başvuru evrakı Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülür ve başvurusu uygun görülenler yüksek lisans not ortalaması en yüksek olan öğrenciden başlayarak kontenjan dâhilinde Tezli Yüksek Lisans Programına kayıtları yapılır.

Tezli Yüksek Lisans Programına geçiş yapan öğrencilere danışman atanarak öğrencilerin uzmanlık alanı ve seminer dersleri ile tez çalışmasına kaydı yapılır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programında geçirilen süreler azami sürelere sayılır.

Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş kontenjanlarını görmek için tıklayınız.


  • Enstitümüz resmi tatillere denk gelmemek üzere her hafta çarşamba günü yönetim kurulu yapılmaktadır.

    Çarşamba günü yapılan yönetim kuruluna alınacak evrağın en geç aynı haftanın pazartesi günü mesai bitimine kadar enstitüye ulaştırılması gerekmektedir.

  • (zorunlu)

  • Font Boyutunu Değiştir
    Kontrast