2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrencilik Kayıt Dondurma (Öğrenime Ara Verme) Hakkında

Yayınlanma Tarihi: 27-02-2023

YÖK ve Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu’nun aldığı karar gereği talep eden öğrencilerimiz 2022-23 Bahar Döneminde öğrencilik kayıtlarını dondurabilecektir (Öğrenimlerine ara verebilecektir).

Öğrencilerimiz, bu taleplerini aşağıda bağlantısı verilen dilekçeyi 27 Şubat-17 Mart 2023 tarihleri arasında Enstitümüze ileterek yapabilirler.

Bu dilekçeyi Enstitümüze bizzat gelerek, iadeli taahhütlü posta veya kargo yolluyla ya da epostayla (sbe.ders@deu.edu.tr adresine, söz konusu dilekçeyi ek olarak koyarak, öğrencilere verilen “deu.edu.tr” uzantılı eposta adreslerinden göndermek koşuluyla) iletebilirler.

Yukarıdaki koşullara uymayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Dilekçe için Tıklayınız.

Enstitü Adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca-İZMİR

 

 

ÜNİVERSİTE SENATO KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi: 20.02.2023                                                              Toplantı Sayısı: 631

KARAR 11- Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremler nedeniyle Üniversitemiz Senatosunun 17.02.2023 tarihli ve 630/02 sayılı Kararının revize edilerek 2022-2023 eğitım-öğretim yılı bahar yarıyılında yürütülecek olan eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin konu görüşüldü.

Görüşmeler sonunda;

– Üniversitemiz Senatosunun 17.02.2023 tarihli ve 630/02 sayılı Kararının ilk beş maddesinin aynen uygulanmasına,

– Söz konusu Senato Kararının altıncı maddesi ile ilgili olarak, öğrenime ara verme taleplerinin bahar yarıyılı başlangıcından (27.02.2023) itibaren üç hafta içinde yapılabilmesine, Bu süre içinde talepte bulunamayan öğrencilerin mazeretlerini belgelendirmek kaydıyla durumlarının ilgili birim kurullarınca değerlendirilmesine,

– 03.04.2023 tarihine kadar devam koşulunun aranmamasına ve sonrası için derslere devam koşulunun yeniden değerlendirilmesine,

– Gerektiğinde günlük rutin mesai dışı saatlerin ve hafta sonunun da dersler ve telafileri için değerlendirilebiîmesine,

– Çevrimiçi derslerin sınav ve değerlendirmelerinin ne şekilde yapılacağının daha sonra belirlenmesine,

– Özel öğrencilik taleplerinin, eğitim öğretime başlama tarihinden (27.02.2023) itibaren 3 hafta içinde öğrenim görmek istediği ilgili Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğüne yapılmasına,

– 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz dönemine ait tek ders sınavları ile lisansüstü programlardaki sınavlara katılamayanlar için söz konusu sınavların ilgili Birim tarafından belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına,

– Teori ve uygulama (laboratuvar, atölye, saha vb.) şeklinde iki kısımdan oluşan derslerin, teorik kısmının ve sınıf içi uygulamalarının uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasına, derslere aît uygulama kısmının ise Nisan ayından sonraya bırakılmasına.

-Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği kapsamında;

 • Tıp Fakültesi 4,5. ve 6. sınıf öğrencileri,
 • Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf öğrencileri,
 • Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği öğrencileri,
 • İşletmede Mesleki Eğitim (3+1) Uygulaması yapan Bergama Meslek Yüksekokulu İş Makineleri Operatörlüğü Programı öğrencileri,
 • Öğretmenlik Uygulaması II, Okullarda RPD Uygulamaları II dersini alan öğrenciler, Uygulamalı eğitimlerinin yüz yüze yapılmasına,

– Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencileri, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını ilgili işyerlerinde yüz yüze yerine getirmelerine, oybirliği ile karar verildi.


 • Enstitümüz resmi tatillere denk gelmemek üzere her hafta çarşamba günü yönetim kurulu yapılmaktadır.

  Çarşamba günü yapılan yönetim kuruluna alınacak evrağın en geç aynı haftanın pazartesi günü mesai bitimine kadar enstitüye ulaştırılması gerekmektedir.

 • (zorunlu)

 • Font Boyutunu Değiştir
  Kontrast