SIKÇA SORULAN SORULAR

S1-Başvurular ne zaman başlamaktadır?

Enstitümüze Güz ve Bahar dönemi için öğrenci alımları yapılmakta olup, Güz dönemi için Haziran ayının ilk haftasından itibaren, Bahar dönemi için Aralık ayının ilk haftasından başvuru takvimi bilgisi için erişim sayfamızı takip ediniz.

S2- Başvuruda bulunmam için başarı notu sınırı var mı?

Tezsiz/Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuruda bulunmanız için herhangi bir başarı notu aranmamaktadır.

S3-Başvuru için Enstitüye herhangi bir evrak teslim etmeli miyim?            

Başvuruları çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle herhangi bir belge tesliminde bulunmanız gerekmemektedir. Programa kazanmanız halinde kesin kayıt tarihinde kesin kayıt için gerekli olan belgeleri teslim etmeniz gerekmektedir.

S4-Hangi programlara başvuruda bulunabilirim?

Erişim sayfamızda ilân edilen ilgili döneme ait başvuru kılavuzunda tezsiz/uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenci kaynağı açıklanmakta olup, sadece belirtilen lisans programından mezun olan kişiler başvuruda bulunabilmektedir.

S5-Aynı anda birden fazla farklı tezsiz yüksek lisans programına başvuruda bulunabilir miyim?

Aynı anda sadece bir Tezsiz/Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programa başvuruda bulunabilirsiniz.

S6- Başvuru esnasında mezuniyet şartı aranmakta mıdır?

Ön başvuru tarihlerinde mezun olmamış ancak lisans eğitimin son yıl/yarıyılında olan adaylar da tezli yüksek lisans programlarına başvuruda bulunabilir. Söz konusu adayların, kesin kayıt hakkı kazanmaları durumunda kesin kayıt tarihlerinde mezun durumda olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir. Mezun olduğunu belgelendiremeyen adaylar, kesin kayıt hakkını kaybederler.

S7- Başarı sıralaması neye göre yapılmaktadır?

Başvuru Formu ve ekleri (niyet mektubu, özgeçmiş, referans mektupları, sertifikalar ve diğer belgeler) incelenerek 100 (yüz) puan üzerinden notlandırılarak Değerlendirme Notu belirlenir. Tezsiz/Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programları için Değerlendirme Notu barajı 65 puandır. Bu puanın altında not alan adayların Başarı Notu hesaplanmaz ve değerlendirmeye alınmazlar. Adayın Başarı Notu hesaplamasında, lisans not ortalamasının %50’si ve değerlendirme notunun %50’sinden oluşur.

S8- Başvuruda bulmam için ALES puan isteniyor mu?

Tezsiz/Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programa başvuruda ALES belgesi istenmemektedir.

S9- Tezsiz/Uzaktan Tezsiz programlar dil belgesi isteniyor mu?

Eğitim dili Türkçe olan Tezsiz/Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programlarda dil belgesi istenmemektedir. Ancak eğitim dili yabancı bir dil olan programlarda dil belgesi istenmektedir.

S10-Tezsiz programların harç ücreti ne kadar?

İlgili döneme ait başvuru kılavuzunda her programın ücreti ayrı olarak ilân edilmektedir.

S11- Harç ücretini taksitlendirme imkânım var mı?

Harç ücretleri dönemlik ödemekte olup, her dönem kayıt yenileme işlemi esnasında ödeme yapılmaktadır. Taksitlendirme yapılmamaktadır.

Tag: Deneme Tag

S1. Kesin kayıt hangi tarihlerde yapılmaktadır?

Kesin kayıt tarihleri başvuru kılavuzumuzda ilân edilmektedir. Kayıt tarihlerindeki değişiklik olabilme ihtimaline karşı erişim sayfamızı takip ediniz.

 S2Kesin kayıt işlemleri için Enstitüye gelmem zorunlu mu?

Kesin kayıt işlemleri için adayın kendisinin ya da noter vekâleti olan bir kişinin Enstitüye bizzat gelmesi gerekmektedir.

S3- Kaydımı tamamlamam için öğrenci numaramı nereden öğrenebilirim?

Erişim sayfamızda ilân edilmektedir.

S4- Enstitüde kesin kayıt işlemleri yaptırmaya gelmeden önce yapmam gereken herhangi bir işlem var mı?

Programlara yerleşmeye hak kazanan adaylar, Dokuz Eylül Üniversitesinin erişim sayfasında yer alan DEBİS’e öğrenci numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Yeni Kayıt İşlemleri kısmından istenen tüm bilgileri doldurmaları gerekmektedir. Aksi halde kesin kayıt işlemine onay verilememektedir

S5- DEBİS girişini nasıl yapabilirim?

Kesin kayıt döneminde ilân edilen linkten detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 S6- Kesin kayıtta hangi belgeleri getirmem gerekiyor?

 • Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği ve not dökümünü içeren belge (mezun olunan üniversiteden resmî onaylı veya noter onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan mezun bilgi formu).
 • 2 adet 4×6 cm boyutunda fotoğraf,
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

S7- Kesin kaydımı Enstitüde tamamladıktan sonra yapmam gereken herhangi bir işlem var mı?

Kesin kaydını tamamlayan öğrenciler, Dokuz Eylül Üniversitesinin erişim sayfasında yer alan Web Kayıt linkinden ders seçiminde bulunmaları gerekmektedir. Ders seçimini tamamlayan öğrenci seçmiş olduğu derslerin danışmanı tarafından onaylanıp onaylanmadığını mutlaka kontrol etmesi gerekmektedir (Yeni kayıtlanan öğrencilere kayıt yenileme sürecinde, geçici olarak, ilgili programın anabilim dalı başkanı danışman olarak atanır).

S8- Öğrenci kartımı ne zaman ve nasıl alabilirim?

Öğrenci kimlik kartının hazır olması halinde erişim sayfamızda duyuru yapılmaktadır. Öğrencinin kendisi ya da noter vekâleti olan bir kişi Enstitüye gelerek öğrenci kimlik kartını alabilir.  

S1- Her dönem kayıt yenilemek zorunda mıyım?

Evet. Kesin kayıt yaptırdığınız dönemden itibaren her yarıyıl kayıt yenilemek zorundasınız. Alttan dersiniz varsa veya 2. yarıyılınız sonunda proje teslimi yapmadıysanız 3. yarıyıl de kayıt yenileme yapmanız gerekmektedir.

S1- Ders dönemini ne zamana kadar tamamlamalıyım?

İlk kayıt yaptırdığınız dönemden itibaren en erken 2 yarıyılda, en geç 3 yarıyılda tüm derslerinizden (dönem projesi dâhil) başarılı olmanız gerekmektedir. Başarılı olduğunuz tüm derslerin toplamı 60 AKTS olmalıdır.

S2- Kaldığım bir dersi bir sonraki dönem tekrar alabilir miyim?

– 1. yarıyılınızda kaldığınız bir dersi -açıldığı takdirde- 3. yarıyılınızda alabilirsiniz.

– 2. yarıyılınızda kaldığınız bir ders için veya 1. yarıyılınızda kaldığınız ama dersin açılmadığı durumda size 3. yarıyılınızda sınav hakkı tanınacaktır.

S3- Tezsiz veya uzaktan tezsiz programa kayıtlı öğrencilerin derslere devam zorunluluğu bulunmakta mıdır?

Tezsiz ve uzaktan tezsiz öğretim programa kayıtlı öğrenciler derslere %70 devam koşulunu sağlamamaları durumunda yarıyıl sonu sınavına alınmazlar.

S4- Tezsiz uzaktan öğretim programlarında sınavlar ne şekilde yapılmaktadır?

Vize, final ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılmaktadır.

S5Derslerden başarılı sayılmam için en az kaç almam gerekiyor?

Bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CB notu alınması gerekir.

 S1- En geç ne zamana kadar danışman seçimini tamamlamalıyım?

En geç 1. yarıyılın sonuna kadar danışman seçiminizi tamamlamalısınız.

S2- Danışman seçimini nasıl yapabilir?

Erişim sayfamızdaki form arşivinde yer alan Danışman Öneri Formunu tüm imzalar tam olacak şekilde Enstitüye teslim etmeniz halinde Yönetim Kurulu onayı ile danışman atamanız yapılır.

S3- Hangi durumda Danışman değişikliğini yapabilir?

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama esaslarının 20. Maddesinde belirtilen hususlar gereğince danışman değişikliği; öğrencinin veya danışmanının talebi ile Anabilim Dalı Başkanlığının gerekçeli önerisini içeren Danışman Değişikliği Formu doldurularak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

S4- Danışmanım emekli oldu ne yapmam gerekiyor?

Erişim sayfamızda bulunan form arşivinde 31.Madde Danışman Değişikliği Formunu imzaları tam olacak şekilde Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

S1- Projemi ne zaman teslim etmem gerekiyor?

Tüm derslerden başarılı olmanız halinde en erken 2. yarıyılınızın sonunda, en geç 3. yarıyılınızın sonunda Dönem Projesi, öğrenci veya danışmanı tarafından Enstitüye teslim edilir. Tüm derslerini ve Dönem Projesini başarı ile tamamlamış öğrenci, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en geç 1 ay içinde yaptığı dönem projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda jüri tarafından yeterlik sınavına tabi tutulur

S2- Projemi sözlü olarak jüri karşında savunmam gerekiyor mu?

Dönem projesini ve derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci yaptığı Dönem Projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda jüri tarafından yeterlik sınavına tabi tutulur.

S1-Proje teslimi nasıl yapılmaktadır?

1 adet karton kapaklı Dönem Projesi ve Tezsiz Yüksek Lisans Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formunu Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

S2 -Projemi başarılı olarak geçtikten sonra yapmam gereken bir işlem var mı?

Yeterlik sınavınızı başarılı geçtikten sonra en geç 1 ay içinde Enstitüye Kütüphane İlişik Kesme Formu ve Öğrenci Kimlik Kartınızı Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

S1-Tezsiz programdan tezli programa geçiş yapabilir miyim?

İlgili programın anabilim dalı başkanlığı tarafından kontenjan açılması durumunda, tüm derslerde başarılı olmanız şartı ile en erken 2. yarıyıl sonunda Enstitüye başvurmanız gerekmektedir. Bu başvurunuz Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

S2-Tezsiz programdan tezli programa geçiş başvurusu için gerekli koşullar ve belgeler nelerdir?

 • Kayıtlı olduğu program ile geçiş yapacağı programın aynı adı taşıması,
 • 00 üzerinden en az 3.00 not ortalamasına sahip olması,
 • Programın başvuru koşullarında belirtilen türde ve puanda son üç yılda alınmış ALES belgesine sahip olması,
 • Geçerlilik süresi devam eden ve YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınav belgelerine sahip olması gerekir.

S1- Savunmaya girdikten sonra mezun olmuş oluyor muyum?

Hayır. Savunmada başarılı olduktan sonra, savunma sonrası teslim etmeniz gereken evrakları savunma tarihinizden itibaren 30 gün içinde Enstitüye teslim etmeniz halinde yapılacak olan ilk Yönetim Kurulu toplantısında mezuniyetiniz onaylanmalıdır.

S2- Mezun olduğuma dair belge alabilir miyim?

Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyetiniz onaylandıktan sonra Geçici Mezuniyet Belgesi alabilirsiniz.

S3- Diplomamı ne zaman alabilirim?

Diplomalar, ortalama olarak mezun olduktan sonra, 6 ay içerisinde Rektörlük tarafından hazırlanıp Enstitümüze gönderilmektedir.

S4- Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesini bir yakınım alabilir mi?

Mezuniyet işlemleri esnasında almış olduğunuz Geçici Mezuniyet Belgenizin aslını teslim etmeniz şartı ile noter vekâleti olan bir kişiye verilebilir.

S1-Başvurular ne zaman başlamaktadır?

Enstitümüze Güz ve Bahar dönemi için öğrenci alımları yapılmakta olup, Güz dönemi için Haziran ayının ilk haftasından itibaren, Bahar dönemi için Aralık ayının ilk haftasından başvuru takvimi bilgisi için erişim sayfamızı takip ediniz.

S2- Başvuruda bulunmam için başarı notu sınırı var mı?

Tezsiz/Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuruda bulunmanız için herhangi bir başarı notu aranmamaktadır.

S3-Başvuru için Enstitüye herhangi bir evrak teslim etmeli miyim?            

Başvuruları çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle herhangi bir belge tesliminde bulunmanız gerekmemektedir. Programa kazanmanız halinde kesin kayıt tarihinde kesin kayıt için gerekli olan belgeleri teslim etmeniz gerekmektedir.

S4-Hangi programlara başvuruda bulunabilirim?

Erişim sayfamızda ilân edilen ilgili döneme ait başvuru kılavuzunda tezsiz/uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenci kaynağı açıklanmakta olup, sadece belirtilen lisans programından mezun olan kişiler başvuruda bulunabilmektedir.

S5-Aynı anda birden fazla farklı tezsiz yüksek lisans programına başvuruda bulunabilir miyim?

Aynı anda sadece bir Tezsiz/Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programa başvuruda bulunabilirsiniz.

S6- Başvuru esnasında mezuniyet şartı aranmakta mıdır?

Ön başvuru tarihlerinde mezun olmamış ancak lisans eğitimin son yıl/yarıyılında olan adaylar da tezli yüksek lisans programlarına başvuruda bulunabilir. Söz konusu adayların, kesin kayıt hakkı kazanmaları durumunda kesin kayıt tarihlerinde mezun durumda olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir. Mezun olduğunu belgelendiremeyen adaylar, kesin kayıt hakkını kaybederler.

S7- Başarı sıralaması neye göre yapılmaktadır?

Başvuru Formu ve ekleri (niyet mektubu, özgeçmiş, referans mektupları, sertifikalar ve diğer belgeler) incelenerek 100 (yüz) puan üzerinden notlandırılarak Değerlendirme Notu belirlenir. Tezsiz/Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programları için Değerlendirme Notu barajı 65 puandır. Bu puanın altında not alan adayların Başarı Notu hesaplanmaz ve değerlendirmeye alınmazlar. Adayın Başarı Notu hesaplamasında, lisans not ortalamasının %50’si ve değerlendirme notunun %50’sinden oluşur.

S8- Başvuruda bulmam için ALES puan isteniyor mu?

Tezsiz/Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programa başvuruda ALES belgesi istenmemektedir.

S9- Tezsiz/Uzaktan Tezsiz programlar dil belgesi isteniyor mu?

Eğitim dili Türkçe olan Tezsiz/Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programlarda dil belgesi istenmemektedir. Ancak eğitim dili yabancı bir dil olan programlarda dil belgesi istenmektedir.

S10-Tezsiz programların harç ücreti ne kadar?

İlgili döneme ait başvuru kılavuzunda her programın ücreti ayrı olarak ilân edilmektedir.

S11- Harç ücretini taksitlendirme imkânım var mı?

Harç ücretleri dönemlik ödemekte olup, her dönem kayıt yenileme işlemi esnasında ödeme yapılmaktadır. Taksitlendirme yapılmamaktadır.

Tag: Deneme Tag

S1. Kesin kayıt hangi tarihlerde yapılmaktadır?

Kesin kayıt tarihleri başvuru kılavuzumuzda ilân edilmektedir. Kayıt tarihlerindeki değişiklik olabilme ihtimaline karşı erişim sayfamızı takip ediniz.

 S2Kesin kayıt işlemleri için Enstitüye gelmem zorunlu mu?

Kesin kayıt işlemleri için adayın kendisinin ya da noter vekâleti olan bir kişinin Enstitüye bizzat gelmesi gerekmektedir.

S3- Kaydımı tamamlamam için öğrenci numaramı nereden öğrenebilirim?

Erişim sayfamızda ilân edilmektedir.

S4- Enstitüde kesin kayıt işlemleri yaptırmaya gelmeden önce yapmam gereken herhangi bir işlem var mı?

Programlara yerleşmeye hak kazanan adaylar, Dokuz Eylül Üniversitesinin erişim sayfasında yer alan DEBİS’e öğrenci numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Yeni Kayıt İşlemleri kısmından istenen tüm bilgileri doldurmaları gerekmektedir. Aksi halde kesin kayıt işlemine onay verilememektedir

S5- DEBİS girişini nasıl yapabilirim?

Kesin kayıt döneminde ilân edilen linkten detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 S6- Kesin kayıtta hangi belgeleri getirmem gerekiyor?

 • Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği ve not dökümünü içeren belge (mezun olunan üniversiteden resmî onaylı veya noter onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan mezun bilgi formu).
 • 2 adet 4×6 cm boyutunda fotoğraf,
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

S7- Kesin kaydımı Enstitüde tamamladıktan sonra yapmam gereken herhangi bir işlem var mı?

Kesin kaydını tamamlayan öğrenciler, Dokuz Eylül Üniversitesinin erişim sayfasında yer alan Web Kayıt linkinden ders seçiminde bulunmaları gerekmektedir. Ders seçimini tamamlayan öğrenci seçmiş olduğu derslerin danışmanı tarafından onaylanıp onaylanmadığını mutlaka kontrol etmesi gerekmektedir (Yeni kayıtlanan öğrencilere kayıt yenileme sürecinde, geçici olarak, ilgili programın anabilim dalı başkanı danışman olarak atanır).

S8- Öğrenci kartımı ne zaman ve nasıl alabilirim?

Öğrenci kimlik kartının hazır olması halinde erişim sayfamızda duyuru yapılmaktadır. Öğrencinin kendisi ya da noter vekâleti olan bir kişi Enstitüye gelerek öğrenci kimlik kartını alabilir.  

S1- Her dönem kayıt yenilemek zorunda mıyım?

Evet. Kesin kayıt yaptırdığınız dönemden itibaren her yarıyıl kayıt yenilemek zorundasınız. Alttan dersiniz varsa veya 2. yarıyılınız sonunda proje teslimi yapmadıysanız 3. yarıyıl de kayıt yenileme yapmanız gerekmektedir.

S1- Ders dönemini ne zamana kadar tamamlamalıyım?

İlk kayıt yaptırdığınız dönemden itibaren en erken 2 yarıyılda, en geç 3 yarıyılda tüm derslerinizden (dönem projesi dâhil) başarılı olmanız gerekmektedir. Başarılı olduğunuz tüm derslerin toplamı 60 AKTS olmalıdır.

S2- Kaldığım bir dersi bir sonraki dönem tekrar alabilir miyim?

– 1. yarıyılınızda kaldığınız bir dersi -açıldığı takdirde- 3. yarıyılınızda alabilirsiniz.

– 2. yarıyılınızda kaldığınız bir ders için veya 1. yarıyılınızda kaldığınız ama dersin açılmadığı durumda size 3. yarıyılınızda sınav hakkı tanınacaktır.

S3- Tezsiz veya uzaktan tezsiz programa kayıtlı öğrencilerin derslere devam zorunluluğu bulunmakta mıdır?

Tezsiz ve uzaktan tezsiz öğretim programa kayıtlı öğrenciler derslere %70 devam koşulunu sağlamamaları durumunda yarıyıl sonu sınavına alınmazlar.

S4- Tezsiz uzaktan öğretim programlarında sınavlar ne şekilde yapılmaktadır?

Vize, final ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılmaktadır.

S5Derslerden başarılı sayılmam için en az kaç almam gerekiyor?

Bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CB notu alınması gerekir.

 S1- En geç ne zamana kadar danışman seçimini tamamlamalıyım?

En geç 1. yarıyılın sonuna kadar danışman seçiminizi tamamlamalısınız.

S2- Danışman seçimini nasıl yapabilir?

Erişim sayfamızdaki form arşivinde yer alan Danışman Öneri Formunu tüm imzalar tam olacak şekilde Enstitüye teslim etmeniz halinde Yönetim Kurulu onayı ile danışman atamanız yapılır.

S3- Hangi durumda Danışman değişikliğini yapabilir?

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama esaslarının 20. Maddesinde belirtilen hususlar gereğince danışman değişikliği; öğrencinin veya danışmanının talebi ile Anabilim Dalı Başkanlığının gerekçeli önerisini içeren Danışman Değişikliği Formu doldurularak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

S4- Danışmanım emekli oldu ne yapmam gerekiyor?

Erişim sayfamızda bulunan form arşivinde 31.Madde Danışman Değişikliği Formunu imzaları tam olacak şekilde Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

S1- Projemi ne zaman teslim etmem gerekiyor?

Tüm derslerden başarılı olmanız halinde en erken 2. yarıyılınızın sonunda, en geç 3. yarıyılınızın sonunda Dönem Projesi, öğrenci veya danışmanı tarafından Enstitüye teslim edilir. Tüm derslerini ve Dönem Projesini başarı ile tamamlamış öğrenci, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en geç 1 ay içinde yaptığı dönem projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda jüri tarafından yeterlik sınavına tabi tutulur

S2- Projemi sözlü olarak jüri karşında savunmam gerekiyor mu?

Dönem projesini ve derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci yaptığı Dönem Projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda jüri tarafından yeterlik sınavına tabi tutulur.

S1-Proje teslimi nasıl yapılmaktadır?

1 adet karton kapaklı Dönem Projesi ve Tezsiz Yüksek Lisans Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formunu Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

S2 -Projemi başarılı olarak geçtikten sonra yapmam gereken bir işlem var mı?

Yeterlik sınavınızı başarılı geçtikten sonra en geç 1 ay içinde Enstitüye Kütüphane İlişik Kesme Formu ve Öğrenci Kimlik Kartınızı Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

S1-Tezsiz programdan tezli programa geçiş yapabilir miyim?

İlgili programın anabilim dalı başkanlığı tarafından kontenjan açılması durumunda, tüm derslerde başarılı olmanız şartı ile en erken 2. yarıyıl sonunda Enstitüye başvurmanız gerekmektedir. Bu başvurunuz Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

S2-Tezsiz programdan tezli programa geçiş başvurusu için gerekli koşullar ve belgeler nelerdir?

 • Kayıtlı olduğu program ile geçiş yapacağı programın aynı adı taşıması,
 • 00 üzerinden en az 3.00 not ortalamasına sahip olması,
 • Programın başvuru koşullarında belirtilen türde ve puanda son üç yılda alınmış ALES belgesine sahip olması,
 • Geçerlilik süresi devam eden ve YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınav belgelerine sahip olması gerekir.

S1- Savunmaya girdikten sonra mezun olmuş oluyor muyum?

Hayır. Savunmada başarılı olduktan sonra, savunma sonrası teslim etmeniz gereken evrakları savunma tarihinizden itibaren 30 gün içinde Enstitüye teslim etmeniz halinde yapılacak olan ilk Yönetim Kurulu toplantısında mezuniyetiniz onaylanmalıdır.

S2- Mezun olduğuma dair belge alabilir miyim?

Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyetiniz onaylandıktan sonra Geçici Mezuniyet Belgesi alabilirsiniz.

S3- Diplomamı ne zaman alabilirim?

Diplomalar, ortalama olarak mezun olduktan sonra, 6 ay içerisinde Rektörlük tarafından hazırlanıp Enstitümüze gönderilmektedir.

S4- Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesini bir yakınım alabilir mi?

Mezuniyet işlemleri esnasında almış olduğunuz Geçici Mezuniyet Belgenizin aslını teslim etmeniz şartı ile noter vekâleti olan bir kişiye verilebilir.

S1-Başvurular ne zaman başlamaktadır?

Enstitümüze Güz ve Bahar dönemi için öğrenci alımları yapılmakta olup, Güz dönemi için Haziran ayının ilk haftasından itibaren, Bahar dönemi için Aralık ayının ilk haftasından başvuru takvimi bilgisi için erişim sayfamızı takip ediniz.

S2- Başvuruda bulunmam için başarı notu sınırı var mı?

Tezsiz/Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuruda bulunmanız için herhangi bir başarı notu aranmamaktadır.

S3-Başvuru için Enstitüye herhangi bir evrak teslim etmeli miyim?            

Başvuruları çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle herhangi bir belge tesliminde bulunmanız gerekmemektedir. Programa kazanmanız halinde kesin kayıt tarihinde kesin kayıt için gerekli olan belgeleri teslim etmeniz gerekmektedir.

S4-Hangi programlara başvuruda bulunabilirim?

Erişim sayfamızda ilân edilen ilgili döneme ait başvuru kılavuzunda tezsiz/uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenci kaynağı açıklanmakta olup, sadece belirtilen lisans programından mezun olan kişiler başvuruda bulunabilmektedir.

S5-Aynı anda birden fazla farklı tezsiz yüksek lisans programına başvuruda bulunabilir miyim?

Aynı anda sadece bir Tezsiz/Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programa başvuruda bulunabilirsiniz.

S6- Başvuru esnasında mezuniyet şartı aranmakta mıdır?

Ön başvuru tarihlerinde mezun olmamış ancak lisans eğitimin son yıl/yarıyılında olan adaylar da tezli yüksek lisans programlarına başvuruda bulunabilir. Söz konusu adayların, kesin kayıt hakkı kazanmaları durumunda kesin kayıt tarihlerinde mezun durumda olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir. Mezun olduğunu belgelendiremeyen adaylar, kesin kayıt hakkını kaybederler.

S7- Başarı sıralaması neye göre yapılmaktadır?

Başvuru Formu ve ekleri (niyet mektubu, özgeçmiş, referans mektupları, sertifikalar ve diğer belgeler) incelenerek 100 (yüz) puan üzerinden notlandırılarak Değerlendirme Notu belirlenir. Tezsiz/Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programları için Değerlendirme Notu barajı 65 puandır. Bu puanın altında not alan adayların Başarı Notu hesaplanmaz ve değerlendirmeye alınmazlar. Adayın Başarı Notu hesaplamasında, lisans not ortalamasının %50’si ve değerlendirme notunun %50’sinden oluşur.

S8- Başvuruda bulmam için ALES puan isteniyor mu?

Tezsiz/Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programa başvuruda ALES belgesi istenmemektedir.

S9- Tezsiz/Uzaktan Tezsiz programlar dil belgesi isteniyor mu?

Eğitim dili Türkçe olan Tezsiz/Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programlarda dil belgesi istenmemektedir. Ancak eğitim dili yabancı bir dil olan programlarda dil belgesi istenmektedir.

S10-Tezsiz programların harç ücreti ne kadar?

İlgili döneme ait başvuru kılavuzunda her programın ücreti ayrı olarak ilân edilmektedir.

S11- Harç ücretini taksitlendirme imkânım var mı?

Harç ücretleri dönemlik ödemekte olup, her dönem kayıt yenileme işlemi esnasında ödeme yapılmaktadır. Taksitlendirme yapılmamaktadır.

Tag: Deneme Tag

S1. Kesin kayıt hangi tarihlerde yapılmaktadır?

Kesin kayıt tarihleri başvuru kılavuzumuzda ilân edilmektedir. Kayıt tarihlerindeki değişiklik olabilme ihtimaline karşı erişim sayfamızı takip ediniz.

 S2Kesin kayıt işlemleri için Enstitüye gelmem zorunlu mu?

Kesin kayıt işlemleri için adayın kendisinin ya da noter vekâleti olan bir kişinin Enstitüye bizzat gelmesi gerekmektedir.

S3- Kaydımı tamamlamam için öğrenci numaramı nereden öğrenebilirim?

Erişim sayfamızda ilân edilmektedir.

S4- Enstitüde kesin kayıt işlemleri yaptırmaya gelmeden önce yapmam gereken herhangi bir işlem var mı?

Programlara yerleşmeye hak kazanan adaylar, Dokuz Eylül Üniversitesinin erişim sayfasında yer alan DEBİS’e öğrenci numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Yeni Kayıt İşlemleri kısmından istenen tüm bilgileri doldurmaları gerekmektedir. Aksi halde kesin kayıt işlemine onay verilememektedir

S5- DEBİS girişini nasıl yapabilirim?

Kesin kayıt döneminde ilân edilen linkten detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 S6- Kesin kayıtta hangi belgeleri getirmem gerekiyor?

 • Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği ve not dökümünü içeren belge (mezun olunan üniversiteden resmî onaylı veya noter onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan mezun bilgi formu).
 • 2 adet 4×6 cm boyutunda fotoğraf,
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

S7- Kesin kaydımı Enstitüde tamamladıktan sonra yapmam gereken herhangi bir işlem var mı?

Kesin kaydını tamamlayan öğrenciler, Dokuz Eylül Üniversitesinin erişim sayfasında yer alan Web Kayıt linkinden ders seçiminde bulunmaları gerekmektedir. Ders seçimini tamamlayan öğrenci seçmiş olduğu derslerin danışmanı tarafından onaylanıp onaylanmadığını mutlaka kontrol etmesi gerekmektedir (Yeni kayıtlanan öğrencilere kayıt yenileme sürecinde, geçici olarak, ilgili programın anabilim dalı başkanı danışman olarak atanır).

S8- Öğrenci kartımı ne zaman ve nasıl alabilirim?

Öğrenci kimlik kartının hazır olması halinde erişim sayfamızda duyuru yapılmaktadır. Öğrencinin kendisi ya da noter vekâleti olan bir kişi Enstitüye gelerek öğrenci kimlik kartını alabilir.  

S1- Her dönem kayıt yenilemek zorunda mıyım?

Evet. Kesin kayıt yaptırdığınız dönemden itibaren her yarıyıl kayıt yenilemek zorundasınız. Alttan dersiniz varsa veya 2. yarıyılınız sonunda proje teslimi yapmadıysanız 3. yarıyıl de kayıt yenileme yapmanız gerekmektedir.

S1- Ders dönemini ne zamana kadar tamamlamalıyım?

İlk kayıt yaptırdığınız dönemden itibaren en erken 2 yarıyılda, en geç 3 yarıyılda tüm derslerinizden (dönem projesi dâhil) başarılı olmanız gerekmektedir. Başarılı olduğunuz tüm derslerin toplamı 60 AKTS olmalıdır.

S2- Kaldığım bir dersi bir sonraki dönem tekrar alabilir miyim?

– 1. yarıyılınızda kaldığınız bir dersi -açıldığı takdirde- 3. yarıyılınızda alabilirsiniz.

– 2. yarıyılınızda kaldığınız bir ders için veya 1. yarıyılınızda kaldığınız ama dersin açılmadığı durumda size 3. yarıyılınızda sınav hakkı tanınacaktır.

S3- Tezsiz veya uzaktan tezsiz programa kayıtlı öğrencilerin derslere devam zorunluluğu bulunmakta mıdır?

Tezsiz ve uzaktan tezsiz öğretim programa kayıtlı öğrenciler derslere %70 devam koşulunu sağlamamaları durumunda yarıyıl sonu sınavına alınmazlar.

S4- Tezsiz uzaktan öğretim programlarında sınavlar ne şekilde yapılmaktadır?

Vize, final ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılmaktadır.

S5Derslerden başarılı sayılmam için en az kaç almam gerekiyor?

Bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CB notu alınması gerekir.

 S1- En geç ne zamana kadar danışman seçimini tamamlamalıyım?

En geç 1. yarıyılın sonuna kadar danışman seçiminizi tamamlamalısınız.

S2- Danışman seçimini nasıl yapabilir?

Erişim sayfamızdaki form arşivinde yer alan Danışman Öneri Formunu tüm imzalar tam olacak şekilde Enstitüye teslim etmeniz halinde Yönetim Kurulu onayı ile danışman atamanız yapılır.

S3- Hangi durumda Danışman değişikliğini yapabilir?

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama esaslarının 20. Maddesinde belirtilen hususlar gereğince danışman değişikliği; öğrencinin veya danışmanının talebi ile Anabilim Dalı Başkanlığının gerekçeli önerisini içeren Danışman Değişikliği Formu doldurularak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

S4- Danışmanım emekli oldu ne yapmam gerekiyor?

Erişim sayfamızda bulunan form arşivinde 31.Madde Danışman Değişikliği Formunu imzaları tam olacak şekilde Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

S1- Projemi ne zaman teslim etmem gerekiyor?

Tüm derslerden başarılı olmanız halinde en erken 2. yarıyılınızın sonunda, en geç 3. yarıyılınızın sonunda Dönem Projesi, öğrenci veya danışmanı tarafından Enstitüye teslim edilir. Tüm derslerini ve Dönem Projesini başarı ile tamamlamış öğrenci, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en geç 1 ay içinde yaptığı dönem projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda jüri tarafından yeterlik sınavına tabi tutulur

S2- Projemi sözlü olarak jüri karşında savunmam gerekiyor mu?

Dönem projesini ve derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci yaptığı Dönem Projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda jüri tarafından yeterlik sınavına tabi tutulur.

S1-Proje teslimi nasıl yapılmaktadır?

1 adet karton kapaklı Dönem Projesi ve Tezsiz Yüksek Lisans Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formunu Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

S2 -Projemi başarılı olarak geçtikten sonra yapmam gereken bir işlem var mı?

Yeterlik sınavınızı başarılı geçtikten sonra en geç 1 ay içinde Enstitüye Kütüphane İlişik Kesme Formu ve Öğrenci Kimlik Kartınızı Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

S1-Tezsiz programdan tezli programa geçiş yapabilir miyim?

İlgili programın anabilim dalı başkanlığı tarafından kontenjan açılması durumunda, tüm derslerde başarılı olmanız şartı ile en erken 2. yarıyıl sonunda Enstitüye başvurmanız gerekmektedir. Bu başvurunuz Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

S2-Tezsiz programdan tezli programa geçiş başvurusu için gerekli koşullar ve belgeler nelerdir?

 • Kayıtlı olduğu program ile geçiş yapacağı programın aynı adı taşıması,
 • 00 üzerinden en az 3.00 not ortalamasına sahip olması,
 • Programın başvuru koşullarında belirtilen türde ve puanda son üç yılda alınmış ALES belgesine sahip olması,
 • Geçerlilik süresi devam eden ve YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınav belgelerine sahip olması gerekir.

S1- Savunmaya girdikten sonra mezun olmuş oluyor muyum?

Hayır. Savunmada başarılı olduktan sonra, savunma sonrası teslim etmeniz gereken evrakları savunma tarihinizden itibaren 30 gün içinde Enstitüye teslim etmeniz halinde yapılacak olan ilk Yönetim Kurulu toplantısında mezuniyetiniz onaylanmalıdır.

S2- Mezun olduğuma dair belge alabilir miyim?

Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyetiniz onaylandıktan sonra Geçici Mezuniyet Belgesi alabilirsiniz.

S3- Diplomamı ne zaman alabilirim?

Diplomalar, ortalama olarak mezun olduktan sonra, 6 ay içerisinde Rektörlük tarafından hazırlanıp Enstitümüze gönderilmektedir.

S4- Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesini bir yakınım alabilir mi?

Mezuniyet işlemleri esnasında almış olduğunuz Geçici Mezuniyet Belgenizin aslını teslim etmeniz şartı ile noter vekâleti olan bir kişiye verilebilir.

 

KAYIT SİLİNME DURUMLARI

Durum

Lisansüstü Kademesi

Kayıt Silinme Koşulu

Bilimsel Hazırlık

YL+ Doktora

Bilimsel Hazırlık derslerini 2 yarıyıl sonunda tamamlayamamak.

Ders Aşamasının Tamamlanmaması

YL+ Doktora

Derslere başladığı dönemden itibaren 4 yarıyıl sonunda derslerini (Seminer dersi dâhil) tamamlamamak.

Ders Aşamasının Tamamlanmaması

Tezsiz/Uzaktan Öğretim Tezsiz YL

Derslere başladığı dönemden itibaren 3 yarıyıl sonunda derslerini (Bitirme projesi dâhil) tamamlamamak.

Tezini Tamamlamamak

YL+ Doktora

Ek süre ve hak dondurma hariç yüksek lisans için 6. yarıyılın, doktora için 12. yarıyılın sonunda tezini tamamlayamamak.

Kayıt Yenilememe

YL+Doktora+ Tezsiz/Uzaktan Öğretim Tezsiz YL

–  Eğitimlerinin son dönemlerinde kayıt yenilemememek.

–  Doktora öğrencilerinin, kayıt yenilemedikleri takdirde Yeterlik Sınavı, Tez Öneri Savunması ve Tez İzleme Toplantılarına katılamayacakları için başarısız sayılacaklarından, son yarıyıla kalmadan kayıtları silinebilir.

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora

–  2 Yeterlik Sınavından başarısız olmak.

–  Süresi içinde Yeterlik Sınavına girmemek.

–  5. yarıyılın sonuna kadar ilk Yeterlik Sınavından başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencin, 6. Yarıyılın sonuna kadar girdiği Yeterlik Sınavından başarısız olması.

Doktora Tez Önerisi Savunması

Doktora

–  Tez Önerisi savunmasından 2 kez başarısız olmak.

–  Yeterlik Sınavından sonra 6 ay içerisinde tez önerisi savunmasına girmeyerek başarısız olan öğrencinin,  2. Tez önerisi savunmasına girmemesi veya başarısız olması.

Tez İzleme Toplantısı

Doktora

Tez İzleme Toplantısına üst üste iki kere veya aralıklı üç kere girmemek.

Kendi İsteği

YL+Doktora+ Tezsiz/Uzaktan Öğretim Tezsiz YL

Öğrencinin kaydının silinmesini istediğine dair bir dilekçe vermesi.


 • Enstitümüz resmi tatillere denk gelmemek üzere her hafta çarşamba günü yönetim kurulu yapılmaktadır.

  Çarşamba günü yapılan yönetim kuruluna alınacak evrağın en geç aynı haftanın pazartesi günü mesai bitimine kadar enstitüye ulaştırılması gerekmektedir.

 • (zorunlu)

 • Font Boyutunu Değiştir
  Kontrast