Enstitümüz tarafından 22-24 Haziran 2022 tarihlerinde DEÜ I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenecektir.

Yayınlanma Tarihi: 22-04-2022

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

 • -FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES-

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM- SUSTAINABILITY AND SOCIAL TRANSFORMATION

22- 24 Haziran 2022

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Değerli Bilim İnsanları,
22-24 Haziran 2022 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde, Sosyal Bilimler Enstitüsü Koordinatörlüğünde düzenlenmesi planlanan Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ne (International Congress Social Sciences) sizleri davet etmekten mutluluk duyarız.
Kongremiz, 22 Haziran 2022’de Rektörlük DESEM (Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) salonlarında ve 23-24 Haziran 2022 tarihlerinde www.sosyalbilimlerkongresi.com üzerinden online (zoom üzerinden) olarak planlanmıştır.
– Kongre, Hibrit olarak hem çevrimiçi hem de yüzyüze olarak gerçekleştirilecektir.
– Kongrenin dilleri Türkçe ve İngilizce’dir.
– Kongrede kabul edilen ve sunulan bildirilerin tamamı özet bildiri kitapçığında, hakemlik sürecinden geçtikten sonra seçilmiş makaleler Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Özel Sayısında, diğer tam metinler ise ISBN’li uluslararası kitap olarak yayınlanacaktır.

– Kongremiz, doçentlik kriterlerini karşılamaktadır.

Kongremizin websitesi www.sosyalbilimlerkongresi.com‘dur. Bildiri özet metinlerinizi websitemiz üzerinden gönderebilirsiniz.

Yazım kuralları için TIKLAYINIZ

 

Bildiri Özet Gönderimi için son tarih: 16.05.2022

Kongre Temaları

 • Barış ve Güvenlik

 • Dijital Dönüşüm ve İnovasyon

 • Döngüsel Ekonomi

 • Eşitsizlikler ve Hiyerarşi

 • Küresel Tehditler

 • Kültürel Miras ve Gelecek

 • İklim ve Çevre

Kongre Disiplinleri

 • Antropoloji
 • Arkeoloji
 • Coğrafya
 • Din Bilimleri
 • Ekonomi
 • Felsefe
 • Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Hukuk
 • İktisat
 • İletişim
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Psikoloji
 • Siyaset Bilimi
 • Sosyoloji
 • Spor
 • Tarih
 • Turizm
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Uzaktan Eğitim
 • Yabancı Diller Eğitimi
 • Yaşam Boyu Öğrenme
 • Teknoloji

Kongre Katılım Ücretleri:

 • Öğrenci: 250 TL
 • Akademisyen: 350 TL
 • Diğer: 400 TL
 • Yurt Dışı: 50 Dolar

  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi uluslararası bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN, TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri TabanıDOAJ (Directory of Open Access Journals)Ulrichs’s Web-Global Serials Directory,  EBSCOhost-Online Research DatabasesSOBIAD Atıf Dizini, , ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve Academic Journals Database veri tabanlarında taranmaktadır.

  Sosyal bilimlerin her alanından siz değerli katılımcılarımız ile 3 gün boyunca güzel bir kongre geçirmek dileğiyle…
  Düzenleme Kurulu

   

   

  DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY

  FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

  SUSTAINABILITY AND SOCIAL TRANSFORMATION

  22- 24 June 2022

  Esteemed scholars and researchers,
  We are pleased to invite you to the International Congress on Social Sciences which will be  hosted by Dokuz Eylül University and coordinated by Institute of Social Sciences on 22-24 June 2022.
  The congress will be hosted face to face on , 22 June 2022 at DESEM halls (Rectorate campus) and online (via zoom) on 23-24 June 2022 over on www.sosyalbilimlerkongresi.com
  – Full text or extended abstract papers written in English or Turkish which have not been previously published or presented elsewhere can be submitted for the congress.
  – Papers that have been evaluated and accepted to be presented in the congress by the Scientific Board will be included in the congress proceedings book. Papers that are in line with the theme of the congress will be evaluated by the Scientific Board and following a review process, the eligible papers will be included in the Special Congress Issue of the “Dokuz Eylül University Instıtute of Social Sciences Journal”. Selected full-text submissions will be published as an international book (with ISBN).

  Official website of the congress is www.sosyalbilimlerkongresi.com. Extended abstracts or full papers can be submitted through the website.

  Click here for author guidelines.

  Deadline for extended abstract submissions: 16.05.2022

  Themes

  • Peace and Security
  • Digital Transformation and Innovation
  • Circular Economy
  • Inequality and Hierarchy
  • Global Threats
  • Cultural Heritage and Future
  • Climate and Environment

  Disciplines

  • Anthropology
  • Archeology
  • Geography
  • Science of Religion
  • Economics
  • Philosophy
  • Education of Fine Arts
  • Law
  • Communication
  • Business and Management
  • Public Administration
  • Finance
  • Psychology
  • Political Sciences
  • Sociology
  • Sports Sciences
  • History
  • Tourism and Tourism Management
  • Turkish Philology
  • Distance Learning and Education
  • Foreign Languages Education
  • Life-long Learning
  • Technology

  Registration Fee:

   


 • Enstitümüz resmi tatillere denk gelmemek üzere her hafta çarşamba günü yönetim kurulu yapılmaktadır.

  Çarşamba günü yapılan yönetim kuruluna alınacak evrağın en geç aynı haftanın pazartesi günü mesai bitimine kadar enstitüye ulaştırılması gerekmektedir.

 • (zorunlu)

 • Font Boyutunu Değiştir
  Kontrast