Bilim Sınavları Sırasında Uyulması Gereken Hususlar Hakkında Önemli Duyuru

Yayınlanma Tarihi: 18-09-2020

Öğrenciler, bina girişlerinde yapılacak kontrol sonrasında sınav salonlarına alınacaktır. Her aday kendisine belirtilen salonda sınava girmek zorundadır.

Binaya alınan aday öğrencinin COVID-19 pandemisi kapsamında öngörülen sosyal mesafe, maske vb. önlemlerine aynen uymaları gerekmektedir. Adayların bu kurallara uymaması halinde sınav salonundan çıkarılması gerekecek ve sınavı geçersiz sayılacaktır.

Bina ve salon görevlilerinin ikaz ve talimatlarına uymayan adayların durumu tutanakla tespit edilecek olup, sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adayların sınav sırasında birbirlerinden hiçbir şekilde silgi, kalem vb. alışverişinde bulunamayacaktır.

Sınavın bitimi ile adaylar sınav belgelerini sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ilgili birimlere teslim edecektir.

Sınava ilişkin yönergeler ayrıca ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenecektir. Her aday bu yönergelere uymak zorundadır.

Sınav giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kuralının belirlenmesi için sınav salonundan çıkışlar salon görevlileri tarafından koordine edilecektir.


  • (required)

  • (zorunlu)

  • Font Boyutunu Değiştir
    Kontrast