7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU

Yayınlanma Tarihi: 18-07-2022

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen üniversitemiz öğrencileri, en geç 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde, kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları Enstitümüze aşağıdaki başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

       05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde kayıtlarının silindiği Enstitümüze başvuru formu ve gerekli belgeler ile başvurmaları bu maddede belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

       Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen uygulama ilkelerine ulaşmak için tıklayınız

7417 Sayılı Kanun kapsamında öğrenci affından aşağıda belirtilenler yararlanamayacaklardır.

Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.

 

Başvuru Şekli; 

Başvurular, bizzat veya yasal temsilciler (noter onaylı vekaletname) aracılığıyla yapılacaktır.

Başvuru koşullarını sağlamayanlar ile eksik ya da geçersiz belge ile başvuru yapanların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvuru Tarihleri ve Yerleri;

Üniversitemiz lisansüstü öğrencisi iken kaydı silinen kişilerin başvuruları, 07 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar enstitümüze yapılacaktır.

667 sayılı KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencilerinden,

Lisansüstü programlarındaki öğrencilerin başvuruları Üniversitemizin ilgili Enstitülerine yapılacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

 1. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
 3. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 4. Diploma (Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans)(Birimler tarafından diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı kontrol edilip fotokopisi alındıktan sonra aslı öğrenciye teslim edilecektir.) (E-Devlet üzerinden mezuniyet belgesi alınabilir)
 5. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir)
 6. Lisansüstü başvuru formu

 

Diğer Hususlar;

Kayıtları yapılan öğrenciler yürürlükteki yönetmelik ve mevzuatlara tabi olacaklardır.

Lisansüstü programlara yatay geçiş başvurusu yapacakların, Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAŞVURU FORMU


 • Enstitümüz resmi tatillere denk gelmemek üzere her hafta çarşamba günü yönetim kurulu yapılmaktadır.

  Çarşamba günü yapılan yönetim kuruluna alınacak evrağın en geç aynı haftanın pazartesi günü mesai bitimine kadar enstitüye ulaştırılması gerekmektedir.

 • (zorunlu)

 • Font Boyutunu Değiştir
  Kontrast