TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

Yayınlanma Tarihi: 01-11-2019

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

 

· 2019 yılı girişli tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri hariç tüm tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri için proje teslim süresi en geç 07 Ocak 2020 olarak belirlenmiştir. Dönem Projesi, öğrenci veya danışmanı tarafından Enstitümüze aşağıda belirtilen formlar ile birlikte teslim edilir.

· Final sınavlarının tamamından başarılı olan öğrencinin dönem projesi ve jürisi öneri formu, final sınavlarının ilanından sonra işleme alınacaktır. Final sınavlarından sonra, başarısız dersi bulunan öğrencinin teslim etmiş olduğu dönem projesi ve jüri öneri formu bütünleme sınavlarından sonra işleme alınacaktır.

· Bütünlemeye kalan öğrencinin dönem projesi ve jüri öneri formu bütünleme sınavlarının ilanından sonra, öğrenci tüm derslerinden başarılı olduğu takdirde işleme alınacaktır. Bütünleme sınavlarından sonra başarısız dersi bulunan öğrencinin teslim etmiş olduğu dönem projesi ve jüri öneri formu işleme alınmayacak ve öğrencinin kaydı silinecektir.

· Dönem Projesini teslim eden öğrencinin en geç bir ay içerisinde yeterlik sınavına girmesi gerekmektedir. 07 Ocak 2020 tarihine kadar projesini teslim etmeyen ve en geç 07 Şubat 2020 tarihine kadar yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin kayıtları Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre silinecektir. Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıda yazmaktadır.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete: Madde 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tezsiz Yüksek Lisans yeterlik sınavı ve mezuniyet işlemleri için tıklayınız.

 


  • (required)

  • (zorunlu)

  • Font Boyutunu Değiştir
    Kontrast