Tezsiz ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerimizin Proje Teslimi Hakkında

Yayınlanma Tarihi: 15-12-2020

Tezsiz ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Teslimi

Değerli öğrencilerimiz,

Enstitümüz tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenim görmekte olup, azami süresinin sonunda olan öğrenciler dönem projelerini 01 Şubat 2021 tarihine kadar teslim edebileceklerdir.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin tezsiz yüksek lisans öğrenim süresine ilişkin 13/1 maddesi: “Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlık ve/veya yabancı dil hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

Öğrenim süresince kayıt dondurma nedeniyle veya Covid-19 Küresel Pandemisi nedeniyle alınan ek süreler azami süreden sayılmamaktadır.

 

 DÖNEM PROJESİ ve YETERLİK SINAVI İŞLEMLERİ

 

 • Öğrenci, hazırlamış olduğu dönem projesini pdf formatında danışmanına e-posta adresine gönderir.
 • Danışman tarafından uygun görülen proje Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Onay Formu ve Tezsiz Yüksek Lisans Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu ile birlikte anabilim dalı başkanlığına e-posta olarak gönderir.
 • Anabilim dalı başkanlığı tarafından uygun görülen proje Enstitüye (sbe.tez@deu.edu.tr) e-posta olarak gönderilir.
 • Tüm derslerini ve Dönem Projesini başarı ile tamamlamış öğrenci, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en geç 1 ay içinde yaptığı dönem projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda jüri tarafından yeterlik sınavına tabi tutulur.

Önemli Not: Covid- Pandemi koşulları dikkate
alınarak teması ve hareketliliği en aza indirmek amacıyla proje yeterlik sınavlarının online DEÜ üzerinden yapılması tavsiye
edilmektedir. Sınav jürisinin ve öğrencilerin
talepleri halinde gerekli tedbirler alınarak
yeterlik sınavı enstitüde yüz yüze yapılabilir.

DÖNEM PROJESİ ve YETERLİK SINAVI ÖNCESİ

 

YETERLİK SINAVI SONRASI


 • Enstitümüz resmi tatillere denk gelmemek üzere her hafta çarşamba günü yönetim kurulu yapılmaktadır.

  Çarşamba günü yapılan yönetim kuruluna alınacak evrağın en geç aynı haftanın pazartesi günü mesai bitimine kadar enstitüye ulaştırılması gerekmektedir.

 • (zorunlu)

 • Font Boyutunu Değiştir
  Kontrast